PROW 2014-2020

Rolnik Lubelszczyzny

Konkurs

 

Baza ekspertów WPR

 

Projekt: „Czas dla biznesu”

Więcej...

„EUROszansa dla Lubelszczyzny"

więcej...

Odzyskaj VAT

Kurs operatorów kombajnów zbożowych

Warsztaty Naukowe nt. "Kierunki wielofunkcyjnego rozwoju Obszarów Problemowych Rolnictwa (OPR)"
Wpisany przez Administrator   
środa, 18 listopada 2015 08:53

W dniu 28 października 2015 r. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach wspólnie z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zorganizowali w IUNG-PIB w Puławach Warsztaty Naukowe nt. „Kierunki wielofunkcyjnego rozwoju Obszarów Problemowych Rolnictwa (OPR)”.

Więcej…
 
V Ogólnopolskie Forum Grup Producentów Rolnych
Wpisany przez Administrator   
piątek, 13 listopada 2015 14:21

W dniach 3-4 listopada 2015 r. w Warszawie odbyło się V Ogólnopolskie Forum Grup Producentów Rolnych. Spotkanie zorganizował Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych - Izba Gospodarcza (KZGPR-IG) pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zaproszenie na Ogólnopolskie Forum otrzymali rolnicy zrzeszeni w grupach producenckich należących do KZGPR-IG. Obecnie Związek ten zrzesza 95 grup producenckich z różnych branż. Jego główną misją jest popularyzacja oraz wspomaganie tworzenia grup producentów rolnych w Polsce, a także rozwijanie pomiędzy nimi współpracy, tworząc płaszczyznę wymiany doświadczeń.

Więcej…
 
Modernizacja gospodarstw rolnych - można składać wnioski
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 26 października 2015 09:26

Wnioski o przyznanie pomocy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała do 17 listopada 2015 r.

Wnioski o przyznanie pomocy przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji.

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna mieści się w przedziale między 10 tys. a 200 tys. euro. Wyjątek od tej reguły stanowią rolnicy, którzy będą wspólnie składać  wniosek o przyznanie dofinansowania na inwestycje w "Modernizację gospodarstw rolnych". Wówczas łączna wielkość ekonomiczna należących do nich gospodarstw musi wynieść co najmniej 15 tys. euro, a w roku w którym zostanie złożony przez nich wniosek o wypłatę ostatecznej płatności, gospodarstwo każdego
z nich osiągnie wielkość ekonomiczną przynajmniej 10 tys. euro.

Więcej informacji można uzyskać w Zespołach Doradztwa Rolniczego - kontakt
 
Na najwyższym stopniu podium
Wpisany przez Administrator   
środa, 21 października 2015 06:53

W XXIII edycji konkursu „Najlepsze Wydawnictwo Ośrodków Doradztwa Rolniczego w 2014 roku” w kategorii „Najlepsze czasopismo periodyczne” „Lubelskie Aktualności Rolnicze”, wydawane przez LODR w Końskowoli, zajęły I miejsce. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 13 października w poznańskim oddziale Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Więcej…
 
Wpisany przez Administrator   
piątek, 16 października 2015 13:18

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA PROPOZYCJI OPERACJI DO REALIZACJI W PLANIE OPERACYJNYM KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH W LATACH 2016 - 2017

 

Do pobrania:

 
IV Jesienny Kiermasz Materiału Szkółkarskiego Owocowego i Ozdobnego
Wpisany przez Administrator   
piątek, 16 października 2015 11:10

11 października 2015 r.  na placu wystawowym LODR w Końskowoli  odbył się IV Jesienny Kiermasz Materiału Szkółkarskiego Owocowego i Ozdobnego. Impreza zorganizowana została przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli i adresowana była do sadowników, szkółkarzy, działkowców, rolników, projektantów zieleni miejskiej i ogrodów, właścicieli sklepów i centrów ogrodniczych, entuzjastów zieleni oraz wszystkich zainteresowanych krzewieniem współczesnych idei szkółkarskich i sadowniczych.

Więcej…
 
Najlepsze towarowe gospodarstwo ekologiczne jest na Lubelszczyźnie
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 08 października 2015 12:07

W dniu 2 października 2015 roku, podczas VIII Międzynarodowych Targów Żywności ekologicznej i tradycyjnej Natura Food w Łodzi ogłoszono wyniki VIII edycji krajowego „Konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w 2015 roku”. Konkurs od ośmiu lat organizuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu. Gospodarstwa do konkursu zgłaszane są przez wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego.

Więcej…
 
XVII „Święto Jesieni” w Kazimierzu Dolnym
Wpisany przez Administrator   
piątek, 02 października 2015 12:03

Tradycyjnie, w pierwszą niedzielę kalendarzowej jesieni, 27 września 2015 roku, przed spichlerzem Muzeum Przyrodniczego, Oddziału Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, odbyło się „Święto Jesieni”. Od siedemnastu lat LODR w Końskowoli współuczestniczy w organizacji imprezy, która na stałe wpisała się w kalendarz turystycznych atrakcji Kazimierza Dolnego. „Święto Jesieni”, nawiązujące do tradycji dożynkowych, jest znakomitą okazją do promocji terenów wiejskich Lubelszczyzny oraz do prezentacji zasobów wiejskich spiżarni, piwnic i spichlerzy.  

Więcej…
 
Radiowe Dożynki 2015
Wpisany przez Administrator   
piątek, 18 września 2015 12:07

15 września 2015 roku w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli odbyły się Radiowe Dożynki 2015 czyli audycje w Katolickim Radiu Podlasie nadawane na żywo. Jest to projekt realizowany przez Katolickie Radio Podlasie wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Czujemy się docenieni jako instytucja, której opinie są ważne dla wielu osób związanych z branżą rolną.

Więcej…
 
Dożynki Wojewódzkie w LODR w Końskowoli – 13 września 2015 r.
Wpisany przez Administrator   
piątek, 18 września 2015 11:13
Święto Plonów - wielowiekowa tradycja, pełna symboli. Jest to jedno z najpiękniejszych, a na pewno największych świąt polskich rolników Misternie wykonane wieńce dożynkowe zdobione kwiatami pól, gest dzielenia się chlebem - znak wzajemnego szacunku, przyjaźni i gościnności. Każdy z nas tego dnia z szacunkiem i uznaniem myśli o wszystkich pracujących na roli.
Więcej…
 
Komunikat
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 20 sierpnia 2015 13:45

Jeżeli z powodu warunków agrometeorologicznych (bardzo wysokie temperatury, brak opadów, susza glebowa) rolnik nie może dokonać wysiewu międzyplonu ścierniskowego w terminie od dnia 1 lipca do dnia 20 sierpnia to, co do zasady, jest to przesłanka do potraktowania tej sytuacji jako siły wyższej.

Jednakże, jeśli beneficjent nie jest w stanie spełnić kryteriów kwalifikowalności lub innych obowiązków w wyniku siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, zachowuje on prawo do wsparcia w odniesieniu do obszaru lub zwierząt, które były kwalifikowalne w chwili wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności.

Poprawiony: czwartek, 17 września 2015 07:55
Więcej…
 
Wykaz środków ochrony roślin dozwolonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 18 sierpnia 2015 07:06

W dniu 9 lipca br. Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu zaktualizował wykaz środków ochrony roślin zakwalifikowanych  do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Na liście znajduje się 28 preparatów, w tym 18 z nich są to środki grzybobójcze, pozostałe10 należą do środków owadobójczych.

Do pobrania:


 
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 11 sierpnia 2015 13:56


INFORMACJA O MOŻLIWOSCI SKŁADANIA PROPOZYCJI
OPERACJI DO REALIZACJI W PLANIE OPERACYJNYM
KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH W LATACH 2014-2015
Do pobrania:
 
„Premie dla młodych rolników” – LODR w Końskowoli oferuje profesjonalną pomoc w uzyskaniu premii
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 06 sierpnia 2015 07:58

W dniach od 20 sierpnia do 2 września 2015 r. będzie można składać wnioski  o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”- typ operacji „Premie dla młodych rolników” w ramach PROW 2014-2020.

Nowością w porównaniu z PROW 2007-2013 jest przyznawane wsparcia tylko tym wnioskodawcom, którzy już rozpoczęli urządzanie gospodarstwa rolnego, lecz nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wsparcie i prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący rozpoczną po złożeniu wniosku o premię.

 

Więcej…
 
Włodawa - szkolenie powiatowe dla rolników
Wpisany przez Administrator   
środa, 29 lipca 2015 08:05

W dniu 16.07.2015 r. w Starostwie Powiatowym we Włodawie odbyło się szkolenie na temat PROW 2014-2020, zorganizowane przez Zespół Doradztwa Rolniczego we Włodawie z udziałem ARiMR. Szkolenie otworzyła Pani Maria Krukowska, która powitała p. Adama Panasiuka - wicestarostę włodawskiego, wykładowców, telewizję Lublin oraz wszystkich uczestników szkolenia.

Więcej…
 
XXIX Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 21 lipca 2015 11:34

  W dniach 3-5 lipca br. na terenach wystawowych Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli – Zespołu Doradztwa Rolniczego w Zamościu z s. w Sitnie odbyła się XXIX Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych.
Więcej…
 
Zielona Polska w nowym PROW 2014-2020
Wpisany przez Administrator   
środa, 13 sierpnia 2014 10:30

Od nowego roku czeka nas zmiana w płatnościach bezpośrednich. Wprowadzony będzie między innymi nowy i obowiązkowy komponent - zazielenienie (greening), na który składają się trzy rodzaje wymagań:
- zmianowanie upraw,
- zachowanie trwałych użytków zielonych,
- obszary proekologiczne (EFA).

Więcej…