Seminarium wojewódzkie

więcej...

foto2013/Menu_right/Seminaria_2015/sem_woj_m.JPG

Seminarium sadownicze

więcej...

AGRO-PARK

7-8 marca
LUBLIN

Integrowana Produkcja Roślinna

więcej...

Szkolenia chemizacyjne

Więcej...

Zapraszamy na Szkolenia

Baza ekspertów WPR

 

Projekt: „Czas dla biznesu”

Więcej...

„EUROszansa dla Lubelszczyzny"

więcej...

Odzyskaj VAT

Kurs operatorów kombajnów zbożowych


 
Seminarium „Poferment nawozem dla rolnictwa”
Wpisany przez Administrator   
piątek, 20 lutego 2015 08:14

W dniu 11 lutego 2015 r. w Centrum Innowacyjno Szkoleniowym LODR w Końskowoli odbyło się seminarium pt. „Poferment nawozem dla rolnictwa”. Uczestniczyli w nim koordynatorzy ds. odnawialnych źródeł energii z powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego, rolnicy, przedsiębiorcy zajmujący się obrotem nawozami, nauczyciele z szkół rolniczych.

Więcej…
 
Rolnicy Gminy Sitno świadomi dopłat w 2015 roku
Wpisany przez Administrator   
piątek, 20 lutego 2015 08:07

Zgodnie z zapowiedzią Dyrekcji Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa Oddziału Regionalnego realizowany jest cykl szkoleń w każdej gminie naszego województwa. Na terenie gminy Sitno, która liczy prawie 7 tysięcy mieszkańców, zorganizowano 7 spotkań szkoleniowych w miejscowościach: Cześniki, Horyszów Polski, Jarosławiec, Kolonia Sitno, Kornelówka, Sitno i Stanisławka w okresie 2-10 lutego br.

Więcej…
 
VI Lubelska Konferencja Pszczelarska
Wpisany przez Administrator   
środa, 18 lutego 2015 10:36

W dniach 6-8 lutego 2015 roku w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli odbyła się Konferencja Pszczelarska, w której uczestniczyło ponad 250 pszczelarzy z Polski, a także z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Niemiec i Słowacji. Jej organizatorami byli Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli - Zespół Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli.

Więcej…
 
Dopłaty bezpośrednie - szkolenie dla doradców
Wpisany przez Administrator   
środa, 18 lutego 2015 10:32

W dniu 04.02.2015 r. w LODR w Końskowoli odbyła się druga część cyklu szkoleniowego dla doradców z zakresu dopłat bezpośrednich. Wykładowcami byli pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Anna Dubielis, starszy specjalista z Biura Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich poinformowała odnośnie dopłat bezpośrednich w 2015 roku. W tym naborze czeka rolników wiele zmian w związku z wypełnianiem wniosków, ponieważ w tym roku zaczną obowiązywać nowe zasady przyznawania płatności bezpośrednich.

Więcej…
 
Seminarium dla producentów zbóż w Końskowoli
Wpisany przez Administrator   
środa, 18 lutego 2015 10:26

W dniu 4 lutego 2015 roku w Centrum Innowacyjno-Szkoleniowym LODR w Końskowoli odbyło się seminarium dla producentów zbóż. „Spotkania zbożowe”, organizowane przez Zespół Produkcji Roślinnej Ośrodka, od wielu lat cieszą się dużym zainteresowaniem rolników. Na tegoroczne przybyło ponad 100 osób zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z tego zakresu.

Więcej…
 
Doradca przeszkolony, rolnik uświadomiony – rusza cykl szkoleń dla doradców i rolników
Wpisany przez Administrator   
piątek, 30 stycznia 2015 13:17

W dniu 27 stycznia w sali konferencyjnej Centrum Innowacyjno-Szkoleniowego  w Końskowoli  wykładowcy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  przeprowadzili szkolenie z zakresu działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz płatności bezpośrednich obowiązujących w 2015 roku. Uczestniczyli w nim doradcy LODR w Końskowoli i pracownicy Biur Powiatowych ARiMR, razem 100 osób. Otwierając szkolenie Dyrektor Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Antoni Skrabucha przedstawił program szkolenia i powiedział, że jest to początek cyklu szkoleń, które ARiMR we współpracy z LODR będą organizować dla doradców i rolników w  każdej gminie.

Więcej…
 
Seminarium dla producentów trzody chlewnej w Sitnie
Wpisany przez Administrator   
środa, 28 stycznia 2015 10:20

W dniu 20 stycznia 2015 r. w Sitnie, w siedzibie ZDR Zamość po raz kolejny, tradycyjnie w styczniu, odbyło się seminarium dla producentów trzody chlewnej. Przybyłych na spotkanie przywitali dyrektor LODR w Końskowoli Antoni Skrabucha i kierownik ZDR Zamość Grażyna Różycka. Program spotkania był dosyć szeroki. Teresa Jawor zapoznała uczestników z zasadami bioasekuracji stad trzody chlewnej przed wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz możliwościami skorzystania ze środków PROW 2014-2015, w szczególności przez producentów trzody chlewnej, mleka i bydła opasowego.

Więcej…
 
Seminarium dla producentów mleka w Sitnie
Wpisany przez Administrator   
piątek, 23 stycznia 2015 12:00

W dniu 15 stycznia w Sitnie odbyło się seminarium dla producentów mleka. Uczestniczyło w nim ponad 100 rolników, a także doradcy i przedstawiciele firm. Otwierając seminarium, Grażyna Różycka, pełniąca obowiązki kierownika ZDR Zamość z s. w Sitnie, przywitała licznie przybyłych uczestników oraz przedstawiła program spotkania. Następnie Kazimierz Spasówka z Agencji Rynku Rolnego podsumował kwotowanie produkcji mleka w Polsce oraz przedstawił planowane zmiany w ustawie o organizacji rynku mleka.

Więcej…
 
Powiatowa konferencja sadownicza w Opolu Lubelskim
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 22 stycznia 2015 11:26

Tradycyjne od wielu lat na początku nowego roku w Opolu Lubelskim LODR w Końskowoli organizuje powiatową konferencję dla sadowników, rozpoczynającą cykl szkoleniowy w danym roku. W tym roku odbyła się ona 12 stycznia w Opolskim Centrum Kultury. Uczestniczyło w niej ponad 150 sadowników, głównie z terenu powiatu opolskiego.

Więcej…
 
Warsztaty Naukowe w IUNG
Wpisany przez Administrator   
piątek, 19 grudnia 2014 07:42

W dniu 27 listopada 2014 r. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach oraz Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zorganizowali w IUNG-PIB Warsztaty Naukowe nt. ”Potencjał i ograniczenia rozwoju działalności alternatywnej na Obszarach Problemowych Rolnictwa (OPR)”. Warsztaty przeprowadzono w ramach Programu Wieloletniego IUNG-PIB, zadanie 2.2 „Analiza możliwości wielofunkcyjnego rozwoju obszarów problemowych rolnictwa z uwzględnieniem warunków środowiskowych”.

Więcej…
 
Ekoforum „Z rolnictwem i przetwórstwem żywności ekologicznej”
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 15 grudnia 2014 14:09

W dniach 25-26 listopada br. w Centrum Innowacyjno - Szkoleniowym Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli odbyło się IV Ekoforum „Z rolnictwem i przetwórstwem żywności ekologicznej”. Projekt finansowany był przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Więcej…
 
Seminaria poświęcone problematyce upowszechniania uprawy roślin strączkowych
Wpisany przez Administrator   
piątek, 12 grudnia 2014 07:49
W dniach 25 – 27 listopada br. odbyły się 3 seminaria zorganizowane w ramach współpracy Instytutu Uprawy  Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego  Instytutu Badawczego i LODR w Końskowoli , poświęcone problematyce upowszechniania uprawy roślin strączkowych na nasiona, jako surowca  dla przemysłu paszowego. Wysokie koszty pozyskiwania importowanej śruty sojowej, możliwości  uzyskania specjalnych dopłat do uprawy roślin strączkowych oraz urozmaicenie doboru roślin w zmianowaniu są zachętą do większego zainteresowania  produkcją białka paszowego z krajowych surowców.
Więcej…
 
Konferencja „Problematyka hodowli świń w Polsce – sposoby zwiększenia skali i obniżenia kosztów produkcji prosiąt i tuczników”
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 11 grudnia 2014 13:35

W dniu 14.11.2014 r. w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach po raz kolejny została zorganizowana konferencja nt. „Problematyka hodowli świń w Polsce – sposoby zwiększenia skali i obniżenia kosztów produkcji prosiąt i tuczników”. Przybyłych uczestników konferencji przywitali: prof. dr hab. Krzysztof Niemczuk, Dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach oraz Dyrektor LODR w Końskowoli Pan Antoni Skrabucha.

Więcej…
 
Bezpłatne wsparcie dla beneficjentów PROW 2007-2013

Rolniku , masz problem, nie wiesz jak załatwić sprawy z ARiMR, doradcy  LODR przyjdą Ci z pomocą!!!!

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli podpisał porozumienie o współpracy
z Odziałem Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i od  dnia 9 czerwca 2014r. powołał Zespół Doradczy, którego zadaniem będzie wsparcie wnioskodawców i beneficjentów PROW 2007-2013 oraz rynku owoców i warzyw w działaniach:

Więcej…
 

Afrykański pomór świń
 
Zielona Polska w nowym PROW 2014-2020
Wpisany przez Administrator   
środa, 13 sierpnia 2014 10:30

Od nowego roku czeka nas zmiana w płatnościach bezpośrednich. Wprowadzony będzie między innymi nowy i obowiązkowy komponent - zazielenienie (greening), na który składają się trzy rodzaje wymagań:
- zmianowanie upraw,
- zachowanie trwałych użytków zielonych,
- obszary proekologiczne (EFA).

Więcej…