Konferencja

Więcej

Kurs chemizacyjny

Więcej...

Inwestycje w przyszłość

Więcej...

Ecotime

Więcej...

PROW 2014-2020

Odzyskaj VAT

Kurs operatorów kombajnów zbożowych

Finał konkursu "Rolnik Lubelszczyzny"
Wpisany przez Administrator   
piątek, 02 grudnia 2016 09:40

Zwycięzców V edycji konkursu "Rolnik Lubelszczyzny" poznaliśmy 22 listopada 2016 r. podczas Targów Sadowniczo-Warzywniczych Vege Fruit Expo w Lublinie. Konkurs jest wspólną inicjatywą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, LODR w Końskowoli oraz Targów Lublin. Do konkursu zostało zgłoszonych 21 kandydatów, a do ostatniego etapu zakwalifikowało się 19 z nich. Uczestników konkursu oceniano w trzech kategoriach: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca oraz ogrodnictwo. Nagrody laureatom wręczył m.in. Sławomir Plis - Dyrektor LODR w Końskowoli.

Więcej…
 
Targi Sadowniczo-Warzywnicze VEGE FRUIT EXPO 2016 w Lublinie
Wpisany przez Administrator   
piątek, 02 grudnia 2016 09:32

Nowości z zakresu środków ochrony roślin i nawozów, ekspozycje dotyczące rozwiązań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania gospodarstw ogrodniczych, tunele i konstrukcje sadownicze, profesjonalny sprzęt do nawadniania, opryskiwacze, kombajny do zbioru owoców oferowane przez czołowych producentów oraz dystrybutorów maszyn i urządzeń, jak również sadzonki roślin zaprezentowano podczas drugiej edycji Targów Sadowniczo-Warzywniczych Vege Fruit Expo 2016, które miały miejsce w dniach 22-23 listopada b.r. w Lublinie. W uroczystości oficjalnego otwarcia Targów wziął udział Sławomir Plis – Dyrektor LODR w Końskowoli.

Więcej…
 
Konferencja „Precyzyjne rolnictwo przyszłością nowoczesnego gospodarstwa”
Wpisany przez Administrator   
środa, 30 listopada 2016 09:45

W dniu 23 listopada 2016r. w Centrum Innowacyjno-Szkoleniowym LODR w Końskowoli odbyła się Konferencja Nawożeniowa pt. „Precyzyjne rolnictwo przyszłością nowoczesnego gospodarstwa”. Udział w konferencji wzięło ponad 100 osób. Konferencja miała na celu pokazanie, że rolnictwo, tak jak inne działy gospodarki, musi opierać się na fachowej wiedzy i wdrażać nowe technologie pozwalające na opłacalność produkcji w gospodarstwie z jednoczesnym spełnieniem wymogów ochrony środowiska i zachowania bezpieczeństwa żywności.

Więcej…
 
Konferencja dla producentów żywca wieprzowego
Wpisany przez Administrator   
środa, 30 listopada 2016 09:40

W  dniu 22  listopada 2016 r. w Centrum Innowacyjno-Szkoleniowym Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli odbyła się konferencja pt. „Możliwości obniżenia kosztów produkcji żywca wieprzowego”, skierowana głównie do hodowców trzody chlewnej z województwa lubelskiego.

Więcej…
 
Wojewoda spotkał się z pracownikami LODR w Końskowoli
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 22 listopada 2016 10:36
W dniu 18 listopada 2016 r. dyrektor ośrodka doradztwa rolniczego Sławomir Plis zaprosił  Wojewodę lubelskiego profesora Przemysława Czarnka na spotkanie z pracownikami naszej instytucji. Pracownicy byli szczególnie zainteresowani dalszymi losami majątku LODR. Wojewoda podkreślał, że na bieżąco monitoruje sytuację w Końskowoli, oraz że nie dopuści do bezprawnego zajęcia majątku LODR.
Więcej…
 
Wizyta wicewojewody lubelskiego w LODR
Wpisany przez Administrator   
środa, 09 listopada 2016 09:16

Podczas spotkania wicewojewody Roberta Gmitruczuka z dyrektorem ośrodka Sławomirem Plisem (3 listopada br.) rozmawiano o sytuacji Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, planach na jego przyszłość oraz sytuacji sektora rolnego w województwie lubelskim.

Dyrektor Plis sprecyzował cele jakie stawia przed sobą w czasie pełnienia nowej funkcji - fachowa pomoc doradztwa rolniczego w pozyskiwaniu funduszy na działalność rolniczą, unowocześnianie gospodarstw poprzez wykorzystywanie nowatorskich rozwiązań agrotechnicznych oraz wzmocnienie ich konkurencyjności na krajowych i europejskich rynkach.

 

Więcej…
 
„Cykl spotkań informacyjno – aktywizujących promujących Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w województwie Lubelskim”
Wpisany przez Administrator   
środa, 26 października 2016 11:27

„Cykl spotkań informacyjno – aktywizujących promujących Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w województwie Lubelskim”.

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli w ramach realizacji Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR organizuje „Cykl spotkań informacyjno – aktywizujących promujących Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w województwie Lubelskim”.

Więcej…
 
Działanie „Współpraca” – narzędziem wspierania innowacyjności oraz grup operacyjnych
Wpisany przez Administrator   
środa, 26 października 2016 11:19

Działanie „Współpraca” – narzędziem wspierania innowacyjności oraz grup operacyjnych

 

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zaprasza na szkolenia pt. „Działanie „Współpraca” - narzędziem wspierania innowacyjności oraz grup operacyjnych”.

Przedsięwzięcie wpisuje się w zadanie Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Więcej…
 
Wymagania weterynaryjne dla gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie, w tym świnie
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 20 października 2016 12:28

Do tej pory w Polsce stwierdzono 23 ogniska afrykańskiego pomoru u świń (większość w ostatnim kwartale), oraz 114 przypadków u dzików. W związku z powyższym istnieje obowiązek bezwzględnego przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów w zakresie bioasekuracji.

Zabezpieczenia przeciwepizootyczne w gospodarstwach – zobacz więcej...

Film Państwowego Instytutu Weterynarii ‘’Zasady ochrony świń przed ASF’’:

https://www.youtube.com/watch?v=F-MMSD7CCC4
 
ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZACYCH REJESTRACJI I IDENTYFIKACJI ZWIERZĄT
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 13 października 2016 09:56

W związku z działaniami mającymi na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych wśród zwierząt, nastąpiły zmiany w przepisach dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem trzody chlewnej. Od 18 października 2016 roku rolnicy posiadający zwierzęta gospodarskie powinni stosować się do nowych przepisów.

Więcej…
 
V Jesienny Kiermasz Materiału Szkółkarskiego Owocowego i Ozdobnego
Wpisany przez Administrator   
środa, 12 października 2016 07:59

Już po raz piąty 9 października br. szkółkarze, działkowcy i sadownicy spotkali się na Jesiennym Kiermaszu Materiału Szkółkarskiego Owocowego i Ozdobnego, zorganizowanym przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.

Na Placu Wystawowym LODR przy ulicy Pożowskiej w Końskowoli swoją ofertę szkółkarską drzew, krzewów owocowych i ozdobnych, bylin i traw przedstawiło kilkudziesięciu wystawców. Obok podstawowych gatunków i odmian w sprzedaży znalazły się ciekawostki sadownicze i, po raz pierwszy, rośliny owadożerne. Można było również kupić środki produkcji.

Więcej…
 
Informacja o naborze na wyjazd szkoleniowo-studyjny
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 11 października 2016 09:41

 

Wyjazd szkoleniowo-studyjny

„Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – drogą do innowacji i sukcesu”

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, organizuje w dn. 25-27.10.2016r. wyjazd szkoleniowo-studyjny w ramach realizacji operacji „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – drogą do innowacji i sukcesu”. Miejsce szkolenia i zakwaterowania: Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy PSZCZELINIEC w Krasnobrodzie.

Więcej…
 
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 06 października 2016 13:29

ASF – Aktualna sytuacja

 

Wirus Afrykańskiego Pomoru Świń dotarł na teren województwa lubelskiego w sierpniu tego roku, na dzień 5 października 2016 mamy potwierdzonych 5 ognisk u świń:

26 września 2016, utrzymywano 10 świń, gmina Leśna Podlaska, powiat  Bialski

4 września 2016, utrzymywano 9 świń, gmina Leśna Podlaska, powiat Bialski

19 sierpnia 2016, utrzymywano 1 świnię, gmina Leśna Podlaska, powiat Bialski

17 sierpnia 2016, utrzymywano 25 świń, gmina Leśna Podlaska, powiat Bialski

11 sierpnia 2016, utrzymywano 36 świń, gmina Janów Podlaski, powiat Bialski

Więcej…
 
Nabór wniosków planowanych w 2016 roku:
Wpisany przez Administrator   
środa, 05 października 2016 06:54
- Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa
- Przetwórstwo i marketing produktów rolnych
- Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych
- Tworzenie grup producentów i organizacji producentów

Zapraszamy do kontaktu z doradcami LODR w Końskowoli - udzielamy
szczegółowych informacji, wypełniamy wnioski!

Więcej...
 
Pomoc klęskowa
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 04 października 2016 07:14

W 2016 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela pomocy finansowej rolnikom, u których powstały szkody w danej uprawie w wysokości co najmniej 70% lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 70% upraw w szklarniach i tunelach foliowych, spowodowane wystąpieniem gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub suszy. Z pomocy będą mogli skorzystać rolnicy, którym został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Więcej…
 
Zielona Polska w nowym PROW 2014-2020
Wpisany przez Administrator   
środa, 13 sierpnia 2014 10:30

Od nowego roku czeka nas zmiana w płatnościach bezpośrednich. Wprowadzony będzie między innymi nowy i obowiązkowy komponent - zazielenienie (greening), na który składają się trzy rodzaje wymagań:
- zmianowanie upraw,
- zachowanie trwałych użytków zielonych,
- obszary proekologiczne (EFA).

Więcej…