Rolnik Lubelszczyzny 2016

 

PROW 2014-2020

Odzyskaj VAT

Kurs operatorów kombajnów zbożowych

W związku z występowaniem kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń ASF na terenie Polski, Główny  Lekarz Weterynarii Włodzimierz Skorupski wystosował apel do Rolników i Hodowców trzody chlewnej:

„W związku z wystąpieniem kolejnych ognisk ASF na terenie RP apeluje do Państwa, o to aby:

  1. Nie nabywać świń i prosiąt o niewiadomym pochodzeniu oraz statusie epizootycznym, w szczególności od pośredników (handlarzy) zwierzętami gospodarskimi.
  1. Na terenie gospodarstw należy bezwzględnie wdrożyć i przestrzegać zasad bioasekuracji (zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. 2015 poz. 711)), a w szczególności:

- utrzymywać świnie w gospodarstwie w sposób wykluczający kontakt z dzikami,

- karmić świnie paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,

- zwracać uwagę na bezpieczeństwo i sposób przechowywania słomy (ściółki),

- wyłożyć maty dezynfekcyjne odpowiednio przed:

  • wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie,
  • stale utrzymywać wyłożone maty w stanie zapewniającym skuteczność działania środka dezynfekcyjnego.
Choroba afrykańskiego pomoru świń (ASF) nie jest zaraźliwa dla człowieka ale stanowi ogromne zagrożenie dla gospodarki Kraju”
 
W dniach 8-10 lipca na terenach wystawowych w Sitnie odbyła się XXX Jubileuszowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych
Do Sitna przyjechało 399 firm z całej Polski. Byli to producenci maszyn i urządzeń rolniczych, dystrybutorzy nawozów, pasz, środków ochrony roślin, ogrodnicy oraz firmy handlowe. Najważniejszym punktem imprezy była Wystawa Zwierząt Hodowlanych, na której 181 hodowców zaprezentowało swoje najlepsze okazy.
Więcej…
 
Wystawa i pokazy zwierząt hodowlanych podczas Dni Otwartych Drzwi 26 czerwca 2016r. w Końskowoli.

W ramach Dni Otwartych Drzwi w Końskowoli 26 czerwca br. odbyła się Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Na wystawie swoje zwierzęta zaprezentowało 35 hodowców. Można było podziwiać najpiękniejsze okazy koni, trzody chlewnej, drobiu, ptactwa ozdobnego, gołębi i królików. Tradycyjnie jak co roku odbył się pokaz koni ras śląskiej, małopolskiej, zimnokrwistej oraz rasy perszeron.

Więcej…
 
Nasza historia to ludzie, którzy ją tworzą - Jubileusz 60-lecia LODR w Końskowoli

Niedziela 26 czerwca 2016 r. w historii LODR w Końskowoli zapisze się jako ważne i piękne wydarzenie. Właśnie w tym dniu świętowaliśmy jubileusz 60-lecia istnienia naszej instytucji.

Więcej…
 
Wykaz środków ochrony roślin dozwolonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym
Wykaz środków ochrony roślin dozwolonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym (wg. aktualizacji IOR 22.06.2016) jest zamieszczony na stonie internetowej LODR w zakładce Doradztwo. W menu Doradztwo należy wybrać zakładkę Ekologia , a następnie Rolnictwo ekologiczne.
 
Bezpośredni link:
 
"Dzień Otwartych Drzwi" w Grabanowie - tak było
Wpisany przez Administrator   
piątek, 24 czerwca 2016 13:15

Jak co roku w czerwcu, Zespół Doradztwa Rolniczego w Białej Podlaskiej otworzył szerzej swoje „drzwi” dla rolników. W tym roku „Dzień Otwartych Drzwi” odbył się 12 czerwca w Grabanowie . Impreza ta już na stałe weszła do tradycji naszego Ośrodka. Stwarza ona możliwość spotkania się rolników i mieszkańców obszarów wiejskich z pracownikami zatrudnionymi w branży rolnej i otoczeniu rolnictwa. Jej celem jest zainteresowanie rolników nowościami w technologii produkcji rolnej, wsparciem ekonomicznym rolnictwa i możliwościami rozwoju działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich.

Więcej…
 
Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ekosystemy trawiaste w kształtowaniu i ochronie środowiska
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 14 czerwca 2016 11:03

Przyrodniczo-kulturowe walory wschodniej Lubelszczyzny były pretekstem do zorganizowania na terenie powiatu włodawskiego Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Ekosystemy trawiaste w kształtowaniu i ochronie środowiska”. Konferencję zaplanowano na trzy dni (1-3 czerwca  2016 r.) w Urszulinie. Organizatorzy imprezy to m.in.: Poleski Park Narodowy i Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Zespół Doradztwa Rolniczego we Włodawie oraz gminy: Hańsk, Stary Brus, Urszulin, Wola Uhruska, Turobin i Sosnowica. Patronat objęło Starostwo Powiatowe we Włodawie.

Więcej…
 
III Regionalny Zjazd Pszczelarzy
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 14 czerwca 2016 10:59

W dniu 22.05.2016 roku w Wierzchowiskach Pierwszych (gmina Modliborzyce, powiat janowski) odbył się „III Regionalny Zjazd Pszczelarzy”. Święto to z roku na rok gromadzi  wielu zainteresowanych tematyką pszczelarstwa z województwa lubelskiego, podkarpackiego i podlaskiego. Cieszy się dużym powodzeniem nie tylko wśród pszczelarzy, ale również sympatyków pszczelarstwa - dzieci, młodzieży i dorosłych. Inicjatorem święta jest Gminne Koła Pszczelarzy w Modliborzycach na czele z prezesem Stanisławem Pikulą.

Więcej…
 
ARR: Wysokość wsparcia dla producentów mleka i świń
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 13 czerwca 2016 13:47

18 lutego 2016 roku weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 141).

Agencja  po weryfikacji złożonych wniosków ogłosiła stawki w poszczególnych sektorach:

Sektor mleka:

  • wysokość wsparcia przysługującego na kilogram mleka wyniosła 0,014962 zł.

 Sektor świń: stawki zostały zredukowane ze względu na dużą ilość złożonych wniosków.

  • wysokość wsparcia przysługującego na sztukę wynosi 20,10879 zł (zamiast 35zł),
  • wysokość wsparcia przysługującego do świń o numerze identyfikacyjnym , który jest numerem siedziby stada producenta świń ubiegającego się o wsparcie lub którego gospodarstwo zostało objęte w posiadanie wynosi 40,21758 zł na sztukę, (zamiast 70zł).

Środki finansowe mają być wypłacone najpóźniej do dnia 30 czerwca 2016 roku.

 
Nowe zasady prywatnego obrotu ziemią - ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego po zmianach
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 13 czerwca 2016 13:44

W dniu 30 kwietnia br. weszła w życie ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r.  o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw zamieszczona w Dz. U. z 27 kwietnia 2016 r. poz. 585. Ustawa ta wprowadza zmiany do ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

Więcej…
 
Powiatowe szkolenie sadownicze w Józefowie nad Wisłą
Wpisany przez Administrator   
piątek, 20 maja 2016 13:47

Od 39 lat w Józefowie nad Wisłą organizowane jest Święto Sadów. Sobota jest dniem szkoleniowym, natomiast w niedzielę odbywa się festyn. W tym roku szkolenie sadownicze odbyło się 14 maja w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Józefowie nad Wisłą. Jego organizatorem byli LODR w Końskowoli - ZDR Opole Lubelskie oraz Wójt Gminy Józefów nad Wisłą. Tematyka dotyczyła głównie zasad zakładania i użytkowania instalacji nawodnieniowych w uprawach sadowniczych, nowoczesnych technologii ochrony i nawożenia upraw sadowniczych.

Więcej…
 
IV Kiermasz Roślin Ozdobnych w Końskowoli
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 16 maja 2016 12:23

Już po raz czwarty, 1 maja, pracownicy Zespołu Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zorganizowali kiermasz kwiatów ozdobnych. Z roku na rok cieszy się on coraz większym zainteresowaniem zarówno kupujących, jak i sprzedających. A piękna słoneczna pogoda dopełniła reszty i ściągnęła na tereny wystawowe LODR tłumy miłośników pięknych ogrodów i tarasów, na których już od wczesnych godzin porannych czekało kilkudziesięciu producentów z całej Polski.

Więcej…
 
„Manewry Polowe” w Końskowoli
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 05 maja 2016 13:41

W dniu 24 kwietnia 2016 roku Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, wspólnie z firmą Roltex z Krasnegostawu, zorganizował szkolenie pokazowe, które w tym roku przebiegało pod hasłem „Manewry Polowe”. Odbyło się na ono na polu demonstracyjnym LODR przy ul. Pożowskiej. Zaprezentowano na nim nowe technologii oraz nowoczesny sprzęt rolniczy. Skierowane było do rolników z woj. lubelskiego, pracowników naukowych z instytutów współpracujących oraz doradców rolniczych. Swoją obecnością zaszczyciło nas ok. 150 osób - rolników oraz pracowników Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

Więcej…
 
„Cykl spotkań informacyjno – aktywizujących promujących Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w województwie Lubelskim”.
Wpisany przez Administrator   
środa, 04 maja 2016 09:18

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zaprasza na cykl spotkań informacyjno-aktywizujących realizowanych w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR.

Celem realizacji operacji jest zapoznanie uczestników z funkcjonowaniem sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, zagadnieniem innowacji w rolnictwie oraz możliwościami praktycznego zastosowania przedstawionych rozwiązań, nawiązanie kontaktów i współpracy pomiędzy potencjalnymi uczestnikami przyszłych grup operacyjnych.

Więcej…
 
Zielona Polska w nowym PROW 2014-2020
Wpisany przez Administrator   
środa, 13 sierpnia 2014 10:30

Od nowego roku czeka nas zmiana w płatnościach bezpośrednich. Wprowadzony będzie między innymi nowy i obowiązkowy komponent - zazielenienie (greening), na który składają się trzy rodzaje wymagań:
- zmianowanie upraw,
- zachowanie trwałych użytków zielonych,
- obszary proekologiczne (EFA).

Więcej…