VII LKP

Więcej...

Agrotechnika zbóż i rzepaku

Więcej...

PROW 2014-2020

Szkolenie - Środki Ochrony Roślin

Więcej...

Płatności rolnośrodowiskowe

Więcej...

VII LKP w Grabanowie

27 luty 2016 r.

Odzyskaj VAT

Kurs operatorów kombajnów zbożowych

UWAGA!!! PRODUCENCI ŚWIŃ I MLEKA

 Agencja Rynku Rolnego poinformowała że z dniem 18 lutego 2016 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 141).

W związku z powyższym od 18 lutego do 18 marca 2016 będą przyjmowane wnioski o udzielenie wsparcia dla producentów mleka i świń, które należy składać do Terenowych Oddziałów Agencji Rynku Rolnego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania.

Wsparcie będzie udzielane, w drodze decyzji administracyjnej w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym upływa termin składania wniosków, tj. do dnia 18 czerwca 2016r.

Wniosek o udzielenie wsparcia będzie niebawem udostępniony na stronie Agencji Rynku Rolnego www.arr.gov.pl

Środki finansowe mają być wypłacone najpóźniej do dnia 30 czerwca 2016 roku.
 
Konferencja dla producentów mleka w Sitnie
Wpisany przez Administrator   
piątek, 05 lutego 2016 14:39

W dniu 28 stycznia 2016 r. w Sitnie odbyła się konferencja „Profilaktyka mastitis szansą na obniżenie kosztów produkcji mleka”. Uczestniczyło w niej 128 rolników, doradców i przedstawicieli firm. Spotkanie otworzyli Antoni Skrabucha - dyrektor LODR w Końskowoli i Paweł Kiryczuk - kierownik ZDR w Zamościu z siedzibą w Sitnie. Aktualną sytuację w produkcji mleka przedstawiła Grażyna Różycka z LODR w Końskowoli, a Adam Kłopotek z Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka poinstruował, jak korzystać z raportów wynikowych.

Więcej…
 
Odnawialne źródła energii - szkolenie w Biłgoraju
Wpisany przez Administrator   
piątek, 05 lutego 2016 14:36

Energia odnawialna - fotowoltaika, energia wiatru, wody, energia geotermalna oraz energia z biomasy - to tematyka szkolenia zorganizowanego przez Zespół Doradztwa Rolniczego w Biłgoraju.  Odbyło się ono 27.01.2016 r. w sali Starostwa Powiatowego w Biłgoraju. Uczestniczyli w nim samorządowcy, pracownicy urzędów oraz rolnicy. Celem szkolenia było kształtowanie postaw proekologicznych oraz popularyzacja energetyki prosumenckiej, umożliwiającej rolnikom skorzystanie z możliwości bycia jednocześnie producentem i konsumentem energii.

Więcej…
 
Opłata licencyjna za siew nasion z własnego zbioru
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 01 lutego 2016 08:05

Zbliża się wiosna – czas siewów. Przypominamy  rolnikom, że wykorzystując do siewu własne nasiona odmiany chronionej,  obowiązkiem jest uiszczenie opłaty licencyjnej. Rolnik może wysiewać odmianę chronioną tylko jako materiał kwalifikowany ( w którego cenę wpleciona jest opłata licencyjna ), lub w ramach przywileju tzw. odstępstwa rolnego. Odstępstwo rolne pozwala dla niektórych gatunków na siew materiału z własnego zbioru odmiany chronionej, ale trzeba uiścić za to opłatę, która wynosi 50% opłaty licencyjnej obowiązującej dla danej odmiany w roku siewu. Opłaty rolnik winien dokonać w terminie 30 dni od daty siewu, bez oczekiwania na wezwanie ze strony hodowcy czy Agencji Nasiennej, która skupia hodowców.

Więcej…
 
Konferencja dla producentów trzody chlewnej
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 25 stycznia 2016 13:17

W dniach 14-15 stycznia 2016 r. w LODR w Końskowoli odbyła się konferencja skierowana do producentów trzody chlewnej z Lubelszczyzny. Jej tytuł brzmiał: „Kompleksowa platforma szkoleniowa kluczem do odbudowy stada podstawowego przez małe i średnie fermy trzody chlewnej - przygotowanie producentów do aplikowania o środki pomocowe PROW 2014 - 2020”.

Więcej…
 
Powiatowa konferencja sadownicza w Opolu Lubelskim
Wpisany przez Administrator   
piątek, 15 stycznia 2016 13:07

Tradycyjne od wielu lat na początku każdego roku w Opolu Lubelskim organizowane jest powiatowe szkolenie sadownicze rozpoczynające cykl szkoleniowy w danym roku. W tym roku konferencja sadownicza odbyła się 11 stycznia w Opolskim Centrum Kultury. Wzięło w niej udział ponad 150 sadowników, głównie z terenu powiatu opolskiego. Gośćmi konferencji byli: starosta opolski Zenon Rodzik, burmistrz Opola Lubelskiego Dariusz Wróbel, wójt gminy Józefów nad Wisłą Grzegorz Kapica, wójt gminy Łaziska Roman Radzikowski, wójt gminy Wilków Joanna Kowalska oraz przedstawiciele gminnych władz samorządowych, przedstawiciele gminnych związków sadowników RP.

Więcej…
 
Wsparcie producentów mleka i producentów świń
Wpisany przez Administrator   
piątek, 08 stycznia 2016 07:56

Ministerstwo skierowało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia, który ma umożliwić przyznanie producentom mleka i producentom świń wsparcia finansowego. Stawka dla producentów świń, zgodnie z projektem nie może przekraczać 70 zł na sztukę. Będzie ona wyliczona na podstawie podzielenia kwoty środków finansowych przypadających na ten sektor przez sumę wszystkich świń do których przysługuje pomoc (ustalona na podstawie złożonych wniosków).

Stawka dla producentów mleka, szacowana jest na około 1,4 grosza do 1 kg mleka. Ilość wprowadzonego mleka do obrotu w roku kwotowym 2014/2015 nie mniej niż 15 000 kg i nie większa niż 300 000 kg.  Kwota środków finansowych przypadających na ten sektor będzie podzielona przez sumę kilogramów mleka, do których przysługuje pomoc.

Wnioski o udzielenie wsparcia będzie można składać w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia, do dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, lub siedzibę producenta.

Do pobrania:

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych.

Informacje o warunkach udzielenia wsparcia.

 
Szkolenie powiatowe pt. "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych obrót nimi i ich rozwój″
Wpisany przez Administrator   
środa, 23 grudnia 2015 12:33

W dniu 14 grudnia 2015r. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli - Zespół Doradztwa Rolniczego w Radzyniu Podlaskim zorganizował w Zespole Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej szkolenie powiatowe pt. ,,Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych obrót nimi i ich rozwój″.

Więcej…
 
Festiwal „Kiszeniaki i Kwaszeniaki" w Krzczonowie
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 22 grudnia 2015 09:30

W dniu 5 grudnia 2015 r. w Krzczonowie, kolebce lubelskiej kultury ludowej, odbył się I Festiwal Promocyjno-Edukacyjny „Kiszeniaki i Kwaszeniaki”. W imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego  uroczystość otworzyła sekretarz województwa Anna Augustyniak. Przedsięwzięcie miało na celu przybliżenie tradycji i folkloru regionu, zwiększenie zaangażowania społeczności lokalnej w poznanie i upowszechnienie obrzędów ludowych oraz promocję produktów regionalnych.

Więcej…
 
Kongres Sołtysów 2015 w Lublinie
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 22 grudnia 2015 09:20

W dniu 28 listopada 2015 r. w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie już po raz drugi odbył się „Kongres Sołtysów”. Kongres został zorganizowany przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego, a wzięło w nim udział około tysiąca sołtysów. W kongresie uczestniczyli także przedstawiciele administracji i samorządu: Jan Łopata - Poseł na Sejm RP, Artur Walasek - Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Antoni Skrabucha – Dyrektor LODR w Końskowoli, Andrzej Kloc - zastępca dyrektora Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, starostowie i wójtowie z terenu całego województwa lubelskiego.

Więcej…
 
Rolnik Lubelszczyzny 2015
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 22 grudnia 2015 09:35
W dniu 24 listopada 2015 roku w Lublinie, podczas Targów Sadowniczo-Warzywniczych „Vege Fruit Expo”, ogłoszono wyniki konkursu „Rolnik Lubelszczyzny 2015”. Organizatorami konkursu są Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Targi Lublin oraz Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Partnerem strategicznym konkursu jest Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
Więcej…
 
Zielona Polska w nowym PROW 2014-2020
Wpisany przez Administrator   
środa, 13 sierpnia 2014 10:30

Od nowego roku czeka nas zmiana w płatnościach bezpośrednich. Wprowadzony będzie między innymi nowy i obowiązkowy komponent - zazielenienie (greening), na który składają się trzy rodzaje wymagań:
- zmianowanie upraw,
- zachowanie trwałych użytków zielonych,
- obszary proekologiczne (EFA).

Więcej…