Konferencja PIWet

więcej...

Integrowana Produkcja Roślinna

więcej...

Szkolenia chemizacyjne

Więcej...

Konferencje PROW

więcej...

Zapraszamy na Szkolenia

Baza ekspertów WPR

 

AGROLIGA 2014

 

Projekt: „Czas dla biznesu”

Więcej...

„EUROszansa dla Lubelszczyzny"

więcej...

Odzyskaj VAT

Kurs operatorów kombajnów zbożowych


 
EMBARGO ROSYJSKIE - WAŻNE - KONIEC PRZYJMOWANIA POWIADOMIEŃ
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 30 października 2014 11:18

Agencja Rynku Rolnego informuje, że z uwagi na przekroczenie:

  • ilości 18 750 ton, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1,
oraz
  • ilości 3 000 ton, o której mowa  w § 5 ust. 1  pkt 2,

z  rozporządzenia Rady Ministrów, Agencja Rynku Rolnego w dniu 29 października 2014 r. zakończyła przyjmowanie dalszych powiadomień w zakresie operacji wycofania z przeznaczeniem na bezpłatną dystrybucję i niezbierania plonów dla wszystkich produktów wskazanych w art. 1 ust. 2 lit. a-m rozporządzenia delegowanego Komisji Europejskiej (UE) nr 1031/2014 z dnia 29.09.2014r. ustanawiającego dalsze tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw.

W związku z powyższym, powiadomienia złożone po dniu  29 października 2014 r. nie podlegają rozpatrzeniu, w konsekwencji żadna pomoc finansowa Unii za operacje wycofania z rynku na bezpłatną dystrybucję i niezbierania plonów w odniesieniu do tych powiadomień nie zostanie przyznana.

Jednocześnie ARR informuje, że dla powiadomień złożonych w dniu 29 października 2014 r. określono następujące współczynniki przydziału:

  • dla produktów objętych ilością 18 750 ton współczynnik przydziału wynosi   0,12
  • dla produktów objętych ilością 3 000 ton współczynnik przydziału wynosi   0,11
 
Embargo rosyjskie - dalsze nadzwyczajne wsparcie, formularz powiadomienia
Wpisany przez Administrator   
środa, 29 października 2014 08:44

28 października 2014r.weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. poz. 1468-w załączeniu).

Więcej…
 
Bezpłatne wsparcie dla beneficjentów PROW 2007-2013

Rolniku , masz problem, nie wiesz jak załatwić sprawy z ARiMR, doradcy  LODR przyjdą Ci z pomocą!!!!

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli podpisał porozumienie o współpracy
z Odziałem Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i od  dnia 9 czerwca 2014r. powołał Zespół Doradczy, którego zadaniem będzie wsparcie wnioskodawców i beneficjentów PROW 2007-2013 oraz rynku owoców i warzyw w działaniach:

Więcej…
 

Afrykański pomór świń
 
10 lat Wspólnej Polityki Rolnej - Konferencja ARiMR w Grabanowie
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 30 października 2014 12:58

„10 lat Wspólnej Polityki Rolnej oraz przygotowanie instytucji i wnioskodawców do wdrażania nowego PROW na lata 2014 – 2020” to tytuł konferencji zorganizowanej z inicjatywy Pani Barbary Mazurek – Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Białej Podlaskiej. Konferencja odbyła się 24 października br. w siedzibie Zespołu Doradztwa Rolniczego w Grabanowie.

Więcej…
 
Podsumowanie konkursu „Przyjazna Wieś” – etap regionalny
Wpisany przez Administrator   
środa, 29 października 2014 08:35

Po raz kolejny odbyła się VI edycja Konkursu „Przyjazna Wieś”, który dotyczy najlepszych projektów w zakresie infrastruktury, zrealizowanych na terenach wiejskich przy wsparciu środków unijnych. 14.10.2014r. w Centrum Innowacyjno-Szkoleniowym Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli odbyło się uroczyste podsumowanie Konkursu „Przyjazna Wieś” – etap regionalny. Na uroczyste podsumowanie zostali zaproszeni wszyscy wójtowie gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich z województwa lubelskiego.

Więcej…
 
Konferencja nt. PROW 2014-2020 w Chełmie
Wpisany przez Administrator   
środa, 22 października 2014 13:35

„Nowe zasady systemu dopłat bezpośrednich oraz funduszy w ramach PROW 2014-2020” to temat konferencji zorganizowanej przez Zespół Doradztwa Rolniczego w Chełmie, która odbyła się 9 października w Janowie k/Chełma.  Celem konferencji było przedstawienie nowych zasad systemu dopłat i działań z kolejnego rozdania PROW-u.

Więcej…
 
Kongres Sołtysów 2014 w Lublinie
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 21 października 2014 07:00

W dniu 27 września 2014 r. w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie odbył się po raz pierwszy „Kongres Sołtysów”, zorganizowany przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego. W kongresie wzięło udział ponad pięciuset sołtysów. Głównym celem tej imprezy było pokazanie mieszkańcom wsi, jak szerokie perspektywy mają obszary wiejskie, oraz uświadomienie im, jak dużą rolę odgrywa aktywizacja społeczności. Kongres promował potrawy regionalne i przyczynił się do wzmocnienia współpracy między sołectwami z naszego województwa.

Więcej…
 
Konkurs na najlepsze ekologiczne gospodarstwo towarowe
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 16 października 2014 07:11

Na Lubelszczyźnie mamy najlepsze gospodarstwa ekologiczne w Polsce. W poprzednich latach lubelskie gospodarstwa ekologiczne zdobywały najwyższe lokaty w kraju i w tym roku również gospodarstwo ekologiczne

Państwa Urszuli i Piotra Osików z Woli Skromowskiej
zdobyło I miejsce w kraju
w Ogólnopolskim Konkursie na najlepsze ekologiczne gospodarstwo towarowe
Więcej…
 
VII Ekofestyn na Placu Zamkowym
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 16 października 2014 07:03

W dniu 11 października br. odbył się kolejny ekofestyn  promujący rolnictwo i żywność ekologiczną. Bogactwo kulinarne naszego regionu, potwierdzone przy tym ekologicznymi certyfikatami, prezentowało kilkudziesięciu wystawców. Pachnące świeżością pieczywo, ręcznie wytwarzane sery i smakowite wędliny, cała gama ciast i przetworów królowały na stoiskach, przypominając o obfitości naszej tradycji i regionalnej kuchni.

Więcej…
 
Wpisany przez Administrator   


ROSYJSKIE EMBARGO - Drugi pakiet nadzwyczajnych środków wsparcia rynku owoców i warzyw

30 września 2014 r. opublikowano rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1031/2014 ustanawiające dalsze, tymczasowe, nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 284 z 30.09.2014 r., str. 22).

Nowe uregulowania przewidują rozdysponowanie pomocy finansowej UE na poszczególne państwa członkowskie w oparciu o ilości produktów eksportowanych w danym okresie do Rosji, pomniejszone o ilości, które zostały już zgłoszone na mocy rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 932/2014.
Polsce będzie przysługiwało wsparcie do 18750 ton jabłek i gruszek łącznie.
Ponadto, każde państwo członkowskie ma możliwość zdjęcia nadwyżek produkcyjnych z rynku w ilości 3000 ton dowolnych produktów spośród wskazanych w tych przepisach.

Przepisy krajowe w przygotowaniu.
 
XVI „Święto Jesieni” w Kazimierzu Dolnym
Wpisany przez Administrator   
piątek, 10 października 2014 13:50

Tradycyjnie, w pierwszą niedzielę kalendarzowej jesieni, 28 września 2014 roku, przed spichlerzem Muzeum Przyrodniczego, Oddziału Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym odbyło się „Święto jesieni”. LODR w Końskowoli od 16 lat współuczestniczy w organizacji imprezy, która na stałe wpisała się w kalendarz turystycznych atrakcji Kazimierza Dolnego. „Święto Jesieni”, nawiązujące do tradycji dożynkowych, jest znakomitą okazją do promocji terenów wiejskich Lubelszczyzny oraz do prezentacji zasobów wiejskich spiżarni, piwnic i spichlerzy.

Więcej…
 
Dożynki Prezydenckie w Spale
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 02 października 2014 09:19

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wraz z małżonką, Anną Komorowską, oraz minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki gościli na stoisku Lubelszczyzny podczas tegorocznych Ogólnopolskich Dożynek Prezydenckich w Spale, 20-21 września br. Znamienitych gości powitała delegacja na czele z marszałkiem województwa lubelskiego Sławomirem Sosnowskim.

Więcej…
 
Dni Kukurydzy w Osinach
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 02 października 2014 09:12

W dniu 19 września IUNG PIB - Rolniczy Zakład Doświadczalny KĘPA w Puławach wspólnie z Polskim Związkiem Producentów Kukurydzy zorganizowali „Dni Kukurydzy” w gospodarstwie w Osinach. Uczestników szkoleniu powitali dyrektor IUNG-PIB prof. dr hab. Wiesław Oleszek i prezes Polskiego Związku Producentów Kukurydzy prof. dr hab. Tadeusz Michalski.

Więcej…
 
Szkolenie praktyczne w Potoczku
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 02 października 2014 08:16

W dniu 11 września w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku odbyło się szkolenie praktyczne z zakresu przygotowania i konserwacji pasz dla bydła, adresowane do rolników oraz uczniów ZSCKR. Jego organizatorami byli ZSCKR w Potoczku oraz LODR w Końskowoli - Zespół Doradztwa Rolniczego w Janowie Lubelskim.

Więcej…