Manewry polowe

Więcej...

Konferencja Sadownicza

Więcej...

Kurs Kombajnistów

Więcej...

Konfekcjonowanie i sprzedaż

Więcej...

Kurs kombajnistów - trwa nabór

Więcej...

PROW 2014-2020

Odzyskaj VAT

Kurs operatorów kombajnów zbożowych

Badania rolne w 2017 r.

Więcej...

Pride of Poland

 

Konferencja wojewódzka "Innowacje technologiczne w produkcji malin i truskawek"
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 21 marca 2017 08:35

W dniu 14 marca br. w siedzibie Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbyła się konferencja wojewódzka „Innowacje technologiczne w produkcji malin i truskawek”. Licznie przybyłych producentów malin i truskawek oraz doradców i wykładowców powitał dyrektor LODR w Końskowoli Sławomir Plis. Wiodący wykład na temat przydatności nowych odmian maliny, jeżyny i truskawki do uprawy w warunkach Polski przeprowadziła dr Agnieszka Orzeł z pierwszej w Polsce prywatnej Hodowli Roślin Jagodowych Niwa w Brzeznej.

Więcej…
 
Szkolenia dla młodych rolników
Wpisany przez Administrator   
piątek, 17 marca 2017 08:39

W dniu 16 marca 2017 r. w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zakończył się pierwszy cykl szkoleń organizowanych dla młodych rolników, którzy zadeklarowali w Planie Rozwoju Gospodarstwa dla Poddziałania 6.1. „Premie dla młodych rolników” uczestnictwo w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe.

Więcej…
 
Ocena przezimowania zbóż ozimych i rzepaku ozimego w sezonie 2016/2017 na terenie województwa lubelskiego
Wpisany przez Administrator   
piątek, 17 marca 2017 08:31

W ostatniej dekadzie lutego pobrano monolity glebowe z plantacji ozimin na terenie poszczególnych powiatów woj. lubelskiego. W trakcie pobierania monolitów w większości przypadków gleba była zamarznięta i znajdowała się pod pokrywą śniegową. Monolity zostały poddane ocenie w I dekadzie marca. Na większości powierzchni stan plantacji ozimin jest lepszy w porównaniu do roku ubiegłego. W poprzednim sezonie wegetacyjnym (2015/2016) mrozy, które wystąpiły na początku stycznia przyszły w okresie silnego rozhartowania roślin, przy całkowitym braku śniegu, co negatywnie odbiło się na przezimowaniu. W sezonie (2016/2017) oziminy weszły w zimowanie dobrze zahartowane, a w okresie najsilniejszych mrozów większość pól na terenie województwa lubelskiego była przykryta ok. 10-20 cm warstwą śniegu.

Więcej…
 
"Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich"
Wpisany przez Administrator   
środa, 15 marca 2017 11:07

Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. ARiMR w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" przyjmuje wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. O premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej mogą ubiegać się rolnicy, domownicy, małżonkowie rolnika, którzy m.in. podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy, a gospodarstwo w którym są ubezpieczeni ma wielkość ekonomiczną SO do 15 tys. euro.

Więcej…
 
Konferencja dla producentów mleka w Sitnie
Wpisany przez Administrator   
środa, 15 marca 2017 07:04

W dniu 7 marca br. w Sitnie odbyła się konferencja „Poprawa efektywności produkcji mleka”. Uczestniczyło w niej 90 rolników, lekarzy weterynarii, doradców i przedstawicieli firm. Spotkanie otworzył Artur Niczyporuk, z-ca dyrektora LODR i Krzysztof Pilip, kierownik PZDR Zamość z s. w Sitnie.  Temat "Rozród krów mlecznych" omówił mgr inż. Jacek Kołkowski - dyrektor regionalny SANO. Przedstawił on „postulaty krów” takie jak: świeże powietrze, czysta woda, miękkie legowiska, super pasza i korekcja racic.

Więcej…
 
KOMUNIKAT DLA HODOWCÓW DROBIU
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 14 marca 2017 09:51

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że w dalszym ciągu obowiązuje nakaz utrzymywania drobiu w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach przetrzymywania, w sposób uniemożliwiający kontakt z innymi ptakami, także dzikimi.

Dotyczy to również:

  • chowu wybiegowego, tradycyjnego chowu wybiegowego oraz chowu wybiegowego bez ograniczeń w odniesieniu do produkcji mięsa drobiowego;
  • chowu na wolnym wybiegu w odniesieniu do produkcji jaj.
Więcej…
 
Pomoc dla producentów mleka i świń 18 marca - 7 kwietnia 2017 r

Agencja Rynku Rolnego informuje, że od dnia 18 marca do dnia 7 kwietnia 2017 r. można składać wnioski o pomoc w ramach poniższych mechanizmów uruchomionych w oparciu o przepisy dotyczące nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i świń - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych.

Więcej…
 
Spotkanie na temat rynku mleka w Europie
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 14 marca 2017 09:39

Sekretarz stanu Jacek Bogucki spotkał się 27 lutego br. z przedstawicielami Europejskiej Rady Mleczarskiej oraz Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Głównym tematem spotkania było omówienie aktualnej sytuacji na rynku mleczarskim. Wiceminister podkreślił, że sprawy rolnictwa są traktowane w Polsce priorytetowo i są omawiane nie tylko na poziomie resortowym, lecz także rządowym. Zaznaczył, że polski minister rolnictwa bardzo poważnie traktuje wyzwania, z jakimi mierzy się branża mleczarska.

Więcej…
 
„Grupa producencka potencjałem na grupę operacyjną”
Wpisany przez Administrator   

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli w ramach realizacji Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR organizuje 3 konferencje „Grupa producencka potencjałem na grupę operacyjną”.

Celem realizacji operacji jest promowanie profesjonalnej współpracy i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji poprzez tworzenie się grup operacyjnych na bazie funkcjonujących grup producenckich, tworzenie wspólnych struktur handlowych czy powiązań organizacyjnych lub innych form współpracy, promocja wspólnego wdrażania innowacyjnych rozwiązań poprzez tworzenie się grup operacyjnych realizujących projekty w ramach działania „Współpraca” bądź partnerstw na rzecz innowacji. Realizacja operacji ułatwi nawiązanie kontaktów, pokaże zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w praktyce, wskaże możliwe kierunki rozwoju gospodarstw, będzie okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń.

Więcej…
 
Kontynuacja szkoleń dla „młodych rolników”
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 13 marca 2017 08:43

W dniu 9 marca 2017 r. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli kontynuował cykl szkoleń organizowanych dla młodych rolników, którzy zadeklarowali w Planie Rozwoju Gospodarstwa dla Poddziałania 6.1. „Premie dla młodych rolników” uczestnictwo w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe.

Dyrektor LODR Sławomir Plis otwierając poszczególne szkolenia stwierdził, że tak liczna frekwencja młodych rolników świadczy o pozytywnych zmianach w rolnictwie, potwierdza, że rolnicy już od początku swojej działalności zawodowej współpracują z naszym ośrodkiem, są też otwarci na poszerzanie swojej wiedzy.

Więcej…
 
Warsztaty naukowe w LODR Końskowola - „Znaczenie postępu technologicznego w produkcji roślinnej”
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 13 marca 2017 08:37

W dniu 6 marca 2017 roku w Centrum Innowacyjno-Szkoleniowym LODR w Końskowoli odbyły się warsztaty naukowe pt. „Znaczenie Postępu technologicznego w produkcji roślinnej”, których organizatorem był Instytut Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach Państwowy Instytut Badawczy oraz Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Zespół Produkcji Roślinnej Działu Technologii Produkcji Rolnej i Doświadczalnictwa. Warsztaty zrealizowane zostały w ramach zadania 2.3 Programu Wieloletniego IUNG-PIB „Ocena i wspieranie procesów wdrażania integrowanej produkcji i postępu technologicznego w produkcji roślinnej (zboża, rośliny pastewne, rośliny energetyczne)” i skierowane były dla rolników z woj. lubelskiego oraz doradców LODR.

Więcej…
 
„Nowe odmiany ziemniaka 2017”
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 13 marca 2017 08:23
W dniu 24 stycznia 2017 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Ziemniaka w kadencji 2017-2020. Krajowy Rejestr wzbogacił się o zaledwie dwie nowe odmiany ziemniaka. W pozostałych latach przybywało po 8 - 9, a nawet kilkanaście odmian. Krajowy Rejestr obecnie liczy sobie ponad 100 odmian ziemniaka. W tym roku wzbogacił się jedynie o odmiany jadalne, pochodzące z polskich hodowli. W przeciwieństwie do lat poprzednich, zabrakło nowości z grupy odmian skrobiowych.
 
 
Szkolenie dla rolników powiatu opolskiego
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 09 marca 2017 14:23

W dniu 6 marca 2017 roku Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Opolu Lubelskim we współpracy z Biurem Powiatowym ARiMR w Opolu Lubelskim zorganizowały szkolenie dla rolników powiatu opolskiego. Odbyło się ono w Opolskim Centrum Kultury i zgromadziło blisko 200 uczestników.

Tematyka szkolenia wynikała z dużego zainteresowania rolników zapowiadanym naborem wniosków na pomoc ze środków unijnych w ramach PROW 2014-2020. Dotyczyło ono następujących typów operacji: „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, „Premie dla młodych rolników”, Restrukturyzacja małych gospodarstw”.

Więcej…
 
„Aktualne problemy nowoczesnego pszczelarstwa” – VIII Lubelska Konferencja Pszczelarska w Grabanowie
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 09 marca 2017 14:19

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Białej Podlaskiej zs. w Grabanowie zorganizował 25 lutego bieżącego roku VIII  Lubelską Konferencję Pszczelarską zatytułowaną „Aktualne problemy nowoczesnego pszczelarstwa”.

Patronat nad konferencją objęło Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Urząd Gminy Biała Podlaska, Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego Technikum Pszczelarskie w Pszczelej Woli oraz Polski Związek Pszczelarski.

Więcej…
 
Gdzie szukać brokerów innowacji? - Lista brokerów działających w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 09 marca 2017 08:07

W dniu 5 stycznia br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Działanie dotyczy wspierania powstawania i działalności grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI), w rozumieniu art. 56 i 57 Rozporządzenia EFRROW, które będą realizować projekty polegające na opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych do praktyki.

Więcej…
 
Targi Rolnicze AGRO-PARK 2017 w Lublinie
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 07 marca 2017 08:24

W dniach 4-5 marca 2017 r. w Lublinie odbyła się jubileuszowa X edycja Targów Rolniczych AGRO-PARK 2017. Targi Rolnicze to święto całej branży rolnej, skupiające w jednym miejscu rolników, przedstawicieli branży maszynowej i technologii wykorzystywanych w rolnictwie,  producentów oraz importerów maszyn, jak również ekspertów rolniczych. Impreza ta inauguruje w rolnictwie na Lubelszczyźnie sezon wiosenny.

Więcej…
 
Konferencja ekologiczna w powiecie chełmskim
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 07 marca 2017 08:18

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Chełmie w dniu 1 marca 2017 r. zorganizował konferencję powiatową nt.: „Rolnictwo ekologiczne podstawą zdrowego stylu życia”. Konferencja odbyła się w siedzibie Oddziału Zamiejscowego Lubelskiej Izby Rolniczej w Chełmie. W szkoleniu uczestniczyli rolnicy prowadzący gospodarstwa ekologiczne oraz rolnicy, którzy planują przestawienie gospodarstw na ekologię. Szkolenie otworzyła Wanda Kędzierawska - Kierownik PZDR w Chełmie.

Więcej…
 
Szkolenia dla młodych rolników
Wpisany przez Administrator   
piątek, 03 marca 2017 10:38

W dniu 2 marca 2017 r. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli rozpoczął cykl szkoleń organizowanych dla młodych rolników, którzy zadeklarowali w Planie Rozwoju Gospodarstwa dla Poddziałania 6.1. „Premie dla młodych rolników” uczestnictwo w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 2