Kiermasz Roślin Ozdobnych w Końskowoli
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 09 maja 2017 07:10

Tradycją stało się organizowanie Kiermaszu Roślin Ozdobnych przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. W tym roku, na placu wystawowym Ośrodka, w dniu 07.05.2017 r odbył się on już po raz  piąty. W imprezie wzięło udział ponad 80 wystawców. Kiermasz cieszył się ogromnym zainteresowaniem kupujących, producenci i wystawcy zadbali, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Według uczestników, kiermasz obfitował w wiele roślin o ciekawym i niepowtarzalnym wyglądzie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się nowe odmiany roślin cebulowych, rabatowych, róż i bylin. Wzrok przyciągały swym wyglądem i barwą rośliny balkonowe i tarasowe jak: pelargonie, petunie, niecierpki, begonie, lobelie, werbeny i inne.

Więcej…
 
Obowiązkowe umowy na dostawy produktów rolnych
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 08 maja 2017 07:32

Każda dostawa produktów rolnych od producenta do pierwszego nabywcy jest objęta obowiązkiem zawierania umów z wyłączeniem sprzedaży bezpośredniej, (zgodnie z art.38q ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych). Umowa nie jest wymagana w przypadku, gdy dostawca zbywa produkty rolne nabywcy mającemu formę spółdzielni, której producent jest członkiem.

Więcej…
 
II tura szkoleń dla młodych rolników
Wpisany przez Administrator   
piątek, 28 kwietnia 2017 07:40

W dniach 26-27 kwietnia 2017 r. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli przeprowadził drugą turę szkoleń organizowanych dla młodych rolników, którzy zadeklarowali w Planie Rozwoju Gospodarstwa dla Poddziałania 6.1. „Premie dla młodych rolników” uczestnictwo w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe.

Więcej…
 
Trudny okres wiosenny dla pszczół
Wpisany przez Administrator   
środa, 26 kwietnia 2017 07:06

Okres wiosenny w pasiece to czas od rozpoczęcia właściwego rozwoju rodzin do osiągnięcia przez nie pełnej dojrzałości biologicznej. Długość jego trwania i data rozpoczęcia w poszczególnych sezonach zależą od warunków atmosferycznych. Wyznacznikiem początku wiosennego rozwoju rodzin jest pierwszy oblot wiosenny. W latach o średnim przebiegu pogody ma on miejsce zazwyczaj w pierwszej połowie marca. Jeżeli po oblocie utrzymują się temperatury dzienne rzędu 8 ÷ 10° C i wyższe, rodziny rozwijają się dynamicznie. Niestety ta wiosna nie jest dla pszczół zbyt łaskawa.

Więcej…
 
Stopień uszkodzeń pąków kwiatowych i kwiatów w uprawach sadowniczych określony na podstawie obserwacji własnych i sadowników z województwa lubelskiego na dzień 24.04.2017 r.
Wpisany przez Administrator   
środa, 26 kwietnia 2017 06:52

Na chwilę obecną można stwierdzić, że przymrozki wiosenne występujące dotychczas na terenie województwa lubelskiego 17 i 21.04.2017 spowodowały uszkodzenia pąków, kwiatów i zawiązków owoców w większości upraw sadowniczych drzew i krzewów owocowych. Stopień uszkodzeń jest mocno zróżnicowany w zależności od stanowiska, kondycji roślin i odmiany.

 

 
Więcej…
 
Wiosenne przymrozki – istotne zagrożenie dla roślin uprawnych
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 24 kwietnia 2017 07:36
Warunki atmosferyczne w drugiej połowie kwietnia  na naszym terenie kształtuje niż z północy, który przyniósł do nas bardzo zimne powietrze. Szczególnie niebezpieczne dla roślin są nocne przymrozki, podczas których temperatura spada nawet do -6 oC. Tak duże spadki temperatury mogą bezpośrednio zagrażać niektórym gatunkom roślin uprawnych co może przełożyć się na starty w plonie i gorsze zbiory.
 
 
 
Warsztaty naukowe „Innowacje w nawożeniu”
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 24 kwietnia 2017 07:22

Dnia 5 kwietnia 2017r. doradcy LODR w Końskowoli uczestniczyli w warsztatach naukowych nt. „Innowacje w nawożeniu”, których organizatorem był Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu. Celem warsztatów było przedstawienie nowych rozwiązań w nawożeniu roślin, wdrożonych w ostatnim czasie lub mogących znaleźć zastosowanie w praktyce w przyszłości.

Więcej…
 
Spotkanie - ,,Nauka Doradztwu Rolniczemu’’
Wpisany przez Administrator   
piątek, 21 kwietnia 2017 09:25

W dniach 5-6 kwietnia 2017 roku w Państwowym Instytucie Weterynarii – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyło się dwudniowe spotkanie pt. „Nauka Doradztwu Rolniczemu” zorganizowane we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem spotkania było zapoznanie pracowników Centrum Doradztwa Rolniczego i Ośrodków Doradztwa Rolniczego z wynikami prowadzonych badań przez Instytut, które mogą zostać wdrożone oraz upowszechniane przez doradców rolnych. Szczególną uwagę zwrócono na prezentację najnowszych osiągnięć naukowych, nowoczesnych rozwiązań technicznych z zakresu poprawiających zdrowie, dobrostan zwierząt, żywienie oraz czynników poprawiających jakość produktów pozyskiwanych od zwierząt.

Więcej…
 
Pomoc dla producentów świń z obszarów ASF
Wpisany przez Administrator   
środa, 19 kwietnia 2017 07:17

Aktualnie trwają prace nad projektem Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce. Będzie to drugie źródło pomocy dla producentów objętych skutkami ASF, obok rekompensat przewidzianych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r.  

Więcej…
 
Komunikat dla hodowców drobiu
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 11 kwietnia 2017 07:14

W związku z poprawą sytuacji epizootycznej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie uchylające rozporządzenie z 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Od 6 kwietnia 2017r. nie obowiązuje już nakaz utrzymywania drobiu w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach w gospodarstwie.

Więcej…
 
Nowy projekt w zakresie rozszerzenia wymagań weterynaryjnych dla hodowców zwierząt gospodarskich
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 03 kwietnia 2017 08:11

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich, w celu umieszczania na rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt. już niebawem może zacząć obowiązywać, został przekazany do konsultacji publicznych 1.02.2017 r.

Więcej…
 
PSZCZELARZE APELUJĄ!!!
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 03 kwietnia 2017 07:53

Nadszedł okres kiedy pszczoły rozpoczęły intensywną pracę w polu. Jednocześnie zaczęło się stosowanie środków chemicznych w celu ochrony upraw przed szkodnikami, grzybami i chwastami. Środki chemiczne mają chronić, ale nie zabijać.

Dlatego pszczelarze apelują, żeby chemiczną ochronę roślin wykonywać zgodnie z zasadami i instrukcjami zawartymi na opakowaniach.

Więcej…
 
Porozumienie o współpracy pomiędzy LODR w Końskowoli a Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 28 marca 2017 11:29

Wspólne projekty organizacyjno-szkoleniowe realizowane w oparciu o posiadaną bazę, specjalistyczne kursy, wzajemna promocja, a także organizowanie praktyk studenckich - to wszystko umożliwi podpisane 27 marca 2017 r. porozumienie o współpracy pomiędzy Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli a Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie.

Więcej…
 
Szkolenie powiatowe - "Wybrane działania PROW 2014-2020 oraz zasady przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2017 roku"
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 28 marca 2017 09:11

20 marca 2017 r. w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie odbyło się szkolenie dla rolników zainteresowanych funduszami unijnymi. Szkolenie na temat „Wybrane działania PROW 2014-2020 oraz zasady przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2017 roku” zorganizował LODR w Końskowoli - Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Krasnymstawie.

Więcej…
 
Komunikat dla hodowców gęsi
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 28 marca 2017 09:09

Zgodnie z nowymi wytycznymi istnieje możliwość wypuszczania na wolne powietrze gęsi reprodukcyjne oraz rzeźne do 6 tyg. życia, w ramach aklimatyzacji pod warunkiem spełnienia zasad tymczasowej bioasekuracji. Nad całym terenem wybiegu powinno być ustawione zadaszenie, które kończy się z każdej niezwiązanej z budynkiem strony, pionową siatką do ziemi o oczkach zapobiegających przedostaniu się dzikich ptaków na teren wybiegu.

Więcej…
 
Konferencja Zielarska pod tytułem ,,Produkcja ziół jako dodatkowe źródło dochodu w gospodarstwie rolnym"
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 28 marca 2017 09:03

W dniu 20.03.2017 r. w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli odbyła się Konferencja Zielarska pod tytułem ,,Produkcja ziół jako dodatkowe źródło dochodu w gospodarstwie rolnym”. Była to pierwsza konferencja dotycząca tematyki zielarskiej w naszym ośrodku, ale mamy nadzieję, że na stałe wpisze się ona do corocznego harmonogramu szkoleń. W Polsce uprawia się około 80 różnych gatunków ziół na powierzchni około 14 tysięcy hektarów. Mimo że w skali kraju są to uprawy małoobszarowe jesteśmy jednym z czołowych producentów ziół w Europie.

Więcej…
 
Nowe odmiany buraka – 2017 r.
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 23 marca 2017 14:30

Na początku  2017 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Buraka w kadencji 2017-2020.

Posiedzenie poprzedzone zostało spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami hodowców i użytkowników odmian buraka, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian buraka, będących przedmiotem opiniowania przez Komisję. Na spotkaniu przedstawiono również najistotniejsze zmiany w zakresie rejestracji odmian oraz oceny tożsamości i czystości odmianowej, wprowadzone ustawą z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin.

Więcej…
 
LODR w Końskowoli organizatorem wyjazdu rolników z Lubelszczyzny na Targi AGROTECH
Wpisany przez Administrator   

W dniach 17-19 marca 2017 roku w Kielcach odbyła się 23 edycja Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH i jak co roku rolnicy i doradcy rolniczy z województwa lubelskiego uczestniczyli w tym wydarzeniu. Z terenu Lubelszczyzny zorganizowano kilka wyjazdów dla zainteresowanych rolników..

Z roku na rok impreza ta cieszy się coraz większą popularnością. Rosnąca frekwencja, która w 2017 roku osiągnęła ilość 71 tysięcy 250 zwiedzających i rekord powierzchni około 63 tys. m. kw. czyni z kieleckiej wystawy wydarzenie rolnicze każdego sezonu wiosennego.  W tym roku zgromadziła ponad 700 wystawców z 17 krajów. By zmieścili się wszyscy chętni dostawiono cztery olbrzymie namioty.

Więcej…
 
Spotkanie PFHBiPM z Hodowcami
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 23 marca 2017 14:17

15 marca 2017r., w Spółdzielni mleczarskiej w Krasnymstawie odbyło się spotkanie Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka z Hodowcami. Na spotkaniu omówiono wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej bydła mlecznego za 2016 rok. Podsumowane zostały realizowane zadania i zamierzenia w zakresie hodowli bydła mlecznego przez PFHBiPM. Następnie wręczono nagrody i dyplomy hodowcom z najlepszymi wynikami za 2016 r.  Podczas spotkania głos zabrali: Prezes LZHBiPM, Selekcjoner z Działu Hodowli PFHBiPM, Doradca żywieniowy PFHBiPM, przedstawiciele Mleczarń, oraz innych firm współpracujących z hodowcami i federacją.

Więcej…
 
ZAKAZ HODOWLI KRÓLIKÓW W KLATKACH
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 23 marca 2017 14:16

We wtorek 14 marca w Parlamencie Europejskim przegłosowano przepisy dotyczące zakazu hodowania królików na mięso w klatkach. Przyjęte zostały też inne regulacje mające na celu poprawę dobrostanu tych zwierząt. Każdego roku w Polsce hoduje się 2 miliony królików.

Głównym założeniem pomysłodawców jest całkowite wycofanie klatek bateryjnych z hodowli królików, a następnie całkowity zakaz ich używania oraz wprowadzenie minimalnych standardów hodowli.

Więcej…
 
Aktualna sytuacja w Polsce w związku z ASF
Wpisany przez Administrator   

Wirus afrykańskiego pomoru świń występuje w Polsce od lutego 2014 roku, do tej pory pojawił się w trzech województwach: podlaskim, lubelskim, oraz mazowieckim. Na dzień dzisiejszy (22 marca 2017)  potwierdzonych jest 231 przypadków u dzików (ostatni marzec 2017), oraz 23 ogniska u świń (ostatnie potwierdzone ognisko 30.09.2016). Dobrą wiadomością jest fakt, że wirus nie wystąpił u świń od września 2016 roku.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 3