Zmiany w dopłatach bezpośrednich

Więcej...

Konfekcjonowanie i sprzedaż

Więcej...

Konferencja

Więcej...

Kurs kombajnistów - trwa nabór

Więcej...

INTEGROWANA PRODUKCJA ROŚLINNA

Więcej...

PROW 2014-2020

Odzyskaj VAT

Kurs operatorów kombajnów zbożowych

Badania rolne w 2017 r.

Więcej...

Pride of Poland

 

Odmiany kukurydzy wpisane do Krajowego Rejestru Odmian Roślin Rolniczych w 2017 r.
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 13 marca 2017 08:31
Podejmując decyzję o wyborze odmiany warto dowiedzieć się, czy została ona wpisana do Krajowego Rejestru Odmian. Jeżeli dana odmiana została zarejestrowana oznacza to, że przeszła odpowiednią procedurę badań rejestrowych, a jej wartość na tle innych odmian była sprawdzana w warunkach przyrodniczo-klimatycznych naszego kraju – jest to szczególnie ważne w przypadku odmian zagranicznych. Wpisanie odmiany do rejestru oznacza, że spełniła ona określone wymagania dotyczące jej wartości i jakości.
 
 
„Nowe odmiany ziemniaka 2017”
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 13 marca 2017 08:23
W dniu 24 stycznia 2017 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Ziemniaka w kadencji 2017-2020. Krajowy Rejestr wzbogacił się o zaledwie dwie nowe odmiany ziemniaka. W pozostałych latach przybywało po 8 - 9, a nawet kilkanaście odmian. Krajowy Rejestr obecnie liczy sobie ponad 100 odmian ziemniaka. W tym roku wzbogacił się jedynie o odmiany jadalne, pochodzące z polskich hodowli. W przeciwieństwie do lat poprzednich, zabrakło nowości z grupy odmian skrobiowych.
 
 
Szkolenie dla rolników powiatu opolskiego
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 09 marca 2017 14:23

W dniu 6 marca 2017 roku Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Opolu Lubelskim we współpracy z Biurem Powiatowym ARiMR w Opolu Lubelskim zorganizowały szkolenie dla rolników powiatu opolskiego. Odbyło się ono w Opolskim Centrum Kultury i zgromadziło blisko 200 uczestników.

Tematyka szkolenia wynikała z dużego zainteresowania rolników zapowiadanym naborem wniosków na pomoc ze środków unijnych w ramach PROW 2014-2020. Dotyczyło ono następujących typów operacji: „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, „Premie dla młodych rolników”, Restrukturyzacja małych gospodarstw”.

Więcej…
 
„Aktualne problemy nowoczesnego pszczelarstwa” – VIII Lubelska Konferencja Pszczelarska w Grabanowie
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 09 marca 2017 14:19

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Białej Podlaskiej zs. w Grabanowie zorganizował 25 lutego bieżącego roku VIII  Lubelską Konferencję Pszczelarską zatytułowaną „Aktualne problemy nowoczesnego pszczelarstwa”.

Patronat nad konferencją objęło Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Urząd Gminy Biała Podlaska, Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego Technikum Pszczelarskie w Pszczelej Woli oraz Polski Związek Pszczelarski.

Więcej…
 
Gdzie szukać brokerów innowacji? - Lista brokerów działających w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 09 marca 2017 08:07

W dniu 5 stycznia br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Działanie dotyczy wspierania powstawania i działalności grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI), w rozumieniu art. 56 i 57 Rozporządzenia EFRROW, które będą realizować projekty polegające na opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych do praktyki.

Więcej…
 
Targi Rolnicze AGRO-PARK 2017 w Lublinie
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 07 marca 2017 08:24

W dniach 4-5 marca 2017 r. w Lublinie odbyła się jubileuszowa X edycja Targów Rolniczych AGRO-PARK 2017. Targi Rolnicze to święto całej branży rolnej, skupiające w jednym miejscu rolników, przedstawicieli branży maszynowej i technologii wykorzystywanych w rolnictwie,  producentów oraz importerów maszyn, jak również ekspertów rolniczych. Impreza ta inauguruje w rolnictwie na Lubelszczyźnie sezon wiosenny.

Więcej…
 
Konferencja ekologiczna w powiecie chełmskim
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 07 marca 2017 08:18

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Chełmie w dniu 1 marca 2017 r. zorganizował konferencję powiatową nt.: „Rolnictwo ekologiczne podstawą zdrowego stylu życia”. Konferencja odbyła się w siedzibie Oddziału Zamiejscowego Lubelskiej Izby Rolniczej w Chełmie. W szkoleniu uczestniczyli rolnicy prowadzący gospodarstwa ekologiczne oraz rolnicy, którzy planują przestawienie gospodarstw na ekologię. Szkolenie otworzyła Wanda Kędzierawska - Kierownik PZDR w Chełmie.

Więcej…
 
Szkolenia dla młodych rolników
Wpisany przez Administrator   
piątek, 03 marca 2017 10:38

W dniu 2 marca 2017 r. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli rozpoczął cykl szkoleń organizowanych dla młodych rolników, którzy zadeklarowali w Planie Rozwoju Gospodarstwa dla Poddziałania 6.1. „Premie dla młodych rolników” uczestnictwo w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe.

Więcej…
 

Ogłoszenie o konkursie nr 1/2017 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2017 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2016–2017

 

Na podstawie:

  1. art. 57a pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349, z późn. zm.) oraz
  2. § 18 ust. 2–4 i § 23 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 148)
Więcej…
 
Szkolenie "Zakładam pasiekę"
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 28 lutego 2017 09:53

W dniach 22-23 lutego 2017 r., w Pasiece Hodowlanej LODR w Końskowoli odbyło się szkolenie pod tytułem „Zakładam pasiekę”, skierowane do osób pragnących rozpocząć „przygodę” z pszczołami oraz do początkujących pszczelarzy. Szkolenie otworzył dyrektor LODR Sławomir Plis słowami  wyrażającymi się ciepło o trudzie zawodu pszczelarza oraz o ważnej roli pszczół w produkcji rolnej.

Więcej…
 
Konferencja dla producentów zbóż i rzepaku w Końskowoli
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 28 lutego 2017 09:46

W dniu 22 lutego 2017 roku w Centrum Innowacyjno-Szkoleniowym LODR w Końskowoli odbyła się konferencja dla producentów rolnych pt. „Nowe rozwiązania technologiczne w uprawie zbóż i rzepaku” zorganizowaną przez LODR w Końskowoli - Zespół Produkcji Roślinnej.

Konferencje otworzył i przywitał zaproszonych gości dyrektor LODR w Końskowoli Sławomir Plis. W tym roku tematem przewodnim były zagadnienia dot. nawożenia. Wykład pt. „Nawożenie doglebowe i dokarmianie dolistnie zbóż i rzepaku” przeprowadził  prof. dr hab. Czesław Szewczuk z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Więcej…
 
Szkolenie powiatowe dotyczące "Integrowanej ochrony malin i truskawek" w Rykach
Wpisany przez Administrator   
piątek, 24 lutego 2017 12:26

W dniu 15.02.2017 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Rykach odbyło się szkolenie powiatowe dotyczące „Integrowanej ochrony malin i truskawek”. Organizatorem spotkania była pani Elżbieta Kacprzak- Piwońska, pracownik LODR w Końskowoli – PZDR w Rykach.

Wykład przeprowadziła pani Alicja Pawlak-Zdziechowska, pracownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa LODR w Końskowoli.  W spotkaniu uczestniczył również przedstawiciel firmy Chłodnia PREMIUM ze Starej Dąbi, omawiając temat: „Jakość owoców miękkich do przetwórstwa oraz zagrożenia wynikające z zanieczyszczeń surowca”.

Więcej…
 
Szkolenie nt. "Wysoce zjadliwa grypa ptaków"
Wpisany przez Administrator   
środa, 15 lutego 2017 08:40

7 lutego 2017 r. w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli odbyło się szkolenie dla doradców z Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego z całego województwa lubelskiego. W szkoleniu uczestniczyli również przedstawiciele Stowarzyszenia Hodowców Królików Rasowych i Ptaków Ozdobnych. Tematem przewodnim była „ Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI), podtypu H5N8.” Wykład na powyższy temat wygłosiła Pani. dr n. wet. Monika Michałowska - Pająk z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie.

Więcej…
 
Szkolenie powiatowe w PZDR Tomaszów Lubelski
Wpisany przez Administrator   
piątek, 10 lutego 2017 14:31

2 lutego 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim odbyło się szkolenie powiatowe dla rolników zainteresowanych uprawą fasoli jak również restrukturyzacją małych gospodarstw.

Więcej…
 
Szkolenie powiatowe – „Produkcja metodami ekologicznymi”
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 06 lutego 2017 14:50

1 lutego 2017 r. w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie odbyło się szkolenie dla rolników zainteresowanych produkcją ekologiczną. Szkolenie na temat „Produkcja metodami ekologicznymi” zorganizował Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Krasnymstawie. W szkoleniu uczestniczyli rolnicy prowadzący gospodarstwa ekologiczne oraz rolnicy, którzy chcą rozpocząć prowadzenie gospodarstw ekologicznych. Szkolenie otworzył i prowadził Kierownik PZDR w Krasnymstawie Wiesław Orzędowski.

Więcej…
 
Szkolenie pszczelarskie w Grabanowie
Wpisany przez Administrator   
piątek, 03 lutego 2017 14:33

Dnia 29 stycznia 2017 r. w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Białej Podlaskiej z/s w Grabanowie odbyło się szkolenie pszczelarskie z zakresu chorób pszczół. Wykład nt. „Nosemoza pszczół” przeprowadziła Małgorzata Lewandowska. Celem szkolenia było zwrócenie uwagi na zagrożenia związane z występowaniem nosemozy, wykazanie podobieństw i różnic gatunków Nosema apis i Nosema ceranae oraz zapoznanie słuchaczy z metodami zwalczania i zapobiegania tej chorobie.

Więcej…
 
Hodowcy bydła mięsnego gościli w Końskowoli
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 02 lutego 2017 11:34

Szkolenia dla hodowców bydła mięsnego odbywają się każdego roku - po raz pierwszy Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego organizował konferencję wspólnie z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. W dniu 26 stycznia w CIS w Końskowoli spotkali się hodowcy, producenci żywca wołowego i doradcy zajmujący się produkcją zwierzęcą. Gości przywitali: Józef Skarzyński wiceprezes PZHiPBM oraz Sławomir Plis Dyrektor LODR.

Więcej…
 
Zwrot podatku akcyzowego
Wpisany przez Administrator   
środa, 01 lutego 2017 13:45

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT dokumentujące zakup oleju i złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego.

Wniosek można składać w dwóch terminach:

Więcej…
 
Minister Ryszard Zarudzki w LODR
Wpisany przez Administrator   
środa, 01 lutego 2017 10:04

30 stycznia 2017 r. w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli odbyło się spotkanie pracowników Ośrodka z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszardem Zarudzkim. Zgodnie z zapowiedzią ministra wizyta w Końskowoli zapoczątkowała cykl spotkań przedstawicieli ministerstwa w ośrodkach doradztwa rolniczego w całej Polsce.

Więcej…
 
VIII Lubelska Konferencja Pszczelarska - III Międzynarodowe Sympozjum Pszczelarskie
Wpisany przez Administrator   
środa, 25 stycznia 2017 08:18

Tegoroczne spotkanie pszczelarzy odbyło się 20-22 stycznia 2017 roku w Pszczelej Woli, na którym obecnych było ponad 200 pszczelarzy i pasjonatów pszczelarstwa. I choć wykłady trwały od rana do godzin nocnych to trudno było znaleźć wolne miejsca na sali.

Tematem przewodnim była "Zrównoważona gospodarka pasieczna - nowe spojrzenia na hodowlę pszczół". Jej organizatorami byli Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli - Zespół Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli.

Więcej…
 
Dopłaty do materiału siewnego w 2017 roku
Wpisany przez Administrator   
piątek, 20 stycznia 2017 08:13

Agencja Rynku Rolnego informuje, że w okresie od 15 stycznia do 25 czerwca 2017 roku można składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

W powyższym terminie będzie można ubiegać się o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (zakupionego i wysianego/wysadzonego w okresie od 15 lipca 2016 r. do 15 czerwca 2017 r.):

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 3