Porozumienie o współpracy pomiędzy LODR w Końskowoli a Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 28 marca 2017 11:29

Wspólne projekty organizacyjno-szkoleniowe realizowane w oparciu o posiadaną bazę, specjalistyczne kursy, wzajemna promocja, a także organizowanie praktyk studenckich - to wszystko umożliwi podpisane 27 marca 2017 r. porozumienie o współpracy pomiędzy Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli a Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie.

Więcej…
 
Szkolenie powiatowe - "Wybrane działania PROW 2014-2020 oraz zasady przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2017 roku"
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 28 marca 2017 09:11

20 marca 2017 r. w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie odbyło się szkolenie dla rolników zainteresowanych funduszami unijnymi. Szkolenie na temat „Wybrane działania PROW 2014-2020 oraz zasady przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2017 roku” zorganizował LODR w Końskowoli - Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Krasnymstawie.

Więcej…
 
Komunikat dla hodowców gęsi
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 28 marca 2017 09:09

Zgodnie z nowymi wytycznymi istnieje możliwość wypuszczania na wolne powietrze gęsi reprodukcyjne oraz rzeźne do 6 tyg. życia, w ramach aklimatyzacji pod warunkiem spełnienia zasad tymczasowej bioasekuracji. Nad całym terenem wybiegu powinno być ustawione zadaszenie, które kończy się z każdej niezwiązanej z budynkiem strony, pionową siatką do ziemi o oczkach zapobiegających przedostaniu się dzikich ptaków na teren wybiegu.

Więcej…
 
Konferencja Zielarska pod tytułem ,,Produkcja ziół jako dodatkowe źródło dochodu w gospodarstwie rolnym"
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 28 marca 2017 09:03

W dniu 20.03.2017 r. w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli odbyła się Konferencja Zielarska pod tytułem ,,Produkcja ziół jako dodatkowe źródło dochodu w gospodarstwie rolnym”. Była to pierwsza konferencja dotycząca tematyki zielarskiej w naszym ośrodku, ale mamy nadzieję, że na stałe wpisze się ona do corocznego harmonogramu szkoleń. W Polsce uprawia się około 80 różnych gatunków ziół na powierzchni około 14 tysięcy hektarów. Mimo że w skali kraju są to uprawy małoobszarowe jesteśmy jednym z czołowych producentów ziół w Europie.

Więcej…
 
Nowe odmiany buraka – 2017 r.
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 23 marca 2017 14:30

Na początku  2017 roku w siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Rejestracji Odmian Buraka w kadencji 2017-2020.

Posiedzenie poprzedzone zostało spotkaniem członków Komisji z przedstawicielami hodowców i użytkowników odmian buraka, na którym mieli oni możliwość przedstawienia swoich uwag oraz dodatkowych informacji i argumentów w odniesieniu do odmian buraka, będących przedmiotem opiniowania przez Komisję. Na spotkaniu przedstawiono również najistotniejsze zmiany w zakresie rejestracji odmian oraz oceny tożsamości i czystości odmianowej, wprowadzone ustawą z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin.

Więcej…
 
LODR w Końskowoli organizatorem wyjazdu rolników z Lubelszczyzny na Targi AGROTECH
Wpisany przez Administrator   

W dniach 17-19 marca 2017 roku w Kielcach odbyła się 23 edycja Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH i jak co roku rolnicy i doradcy rolniczy z województwa lubelskiego uczestniczyli w tym wydarzeniu. Z terenu Lubelszczyzny zorganizowano kilka wyjazdów dla zainteresowanych rolników..

Z roku na rok impreza ta cieszy się coraz większą popularnością. Rosnąca frekwencja, która w 2017 roku osiągnęła ilość 71 tysięcy 250 zwiedzających i rekord powierzchni około 63 tys. m. kw. czyni z kieleckiej wystawy wydarzenie rolnicze każdego sezonu wiosennego.  W tym roku zgromadziła ponad 700 wystawców z 17 krajów. By zmieścili się wszyscy chętni dostawiono cztery olbrzymie namioty.

Więcej…
 
Spotkanie PFHBiPM z Hodowcami
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 23 marca 2017 14:17

15 marca 2017r., w Spółdzielni mleczarskiej w Krasnymstawie odbyło się spotkanie Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka z Hodowcami. Na spotkaniu omówiono wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej bydła mlecznego za 2016 rok. Podsumowane zostały realizowane zadania i zamierzenia w zakresie hodowli bydła mlecznego przez PFHBiPM. Następnie wręczono nagrody i dyplomy hodowcom z najlepszymi wynikami za 2016 r.  Podczas spotkania głos zabrali: Prezes LZHBiPM, Selekcjoner z Działu Hodowli PFHBiPM, Doradca żywieniowy PFHBiPM, przedstawiciele Mleczarń, oraz innych firm współpracujących z hodowcami i federacją.

Więcej…
 
ZAKAZ HODOWLI KRÓLIKÓW W KLATKACH
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 23 marca 2017 14:16

We wtorek 14 marca w Parlamencie Europejskim przegłosowano przepisy dotyczące zakazu hodowania królików na mięso w klatkach. Przyjęte zostały też inne regulacje mające na celu poprawę dobrostanu tych zwierząt. Każdego roku w Polsce hoduje się 2 miliony królików.

Głównym założeniem pomysłodawców jest całkowite wycofanie klatek bateryjnych z hodowli królików, a następnie całkowity zakaz ich używania oraz wprowadzenie minimalnych standardów hodowli.

Więcej…
 
Aktualna sytuacja w Polsce w związku z ASF
Wpisany przez Administrator   

Wirus afrykańskiego pomoru świń występuje w Polsce od lutego 2014 roku, do tej pory pojawił się w trzech województwach: podlaskim, lubelskim, oraz mazowieckim. Na dzień dzisiejszy (22 marca 2017)  potwierdzonych jest 231 przypadków u dzików (ostatni marzec 2017), oraz 23 ogniska u świń (ostatnie potwierdzone ognisko 30.09.2016). Dobrą wiadomością jest fakt, że wirus nie wystąpił u świń od września 2016 roku.

Więcej…
 
Wnioski o pomoc w ramach: Restrukturyzacji małych gospodarstw oraz „Przetwórstwa i marketingu produktów rolnych”
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 23 marca 2017 14:02
Od 30 marca do 28 kwietnia 2017r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski o pomoc w ramach Restrukturyzacji małych gospodarstw z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc przyznawana jest w formie premii w wysokości 60 tys. zł. O wsparcie może ubiegać się osoba fizyczna, która jest posiadaczem gospodarstwa rolnego, o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 10 tys. euro. Ponadto osoba taka musi podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik lub małżonek rolnika nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w tym okresie nie może prowadzić innej działalności gospodarczej.
Więcej…
 
Wojewódzka Konferencja Sadownicza w LODR
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 21 marca 2017 13:26

W dniu 17 marca 2017 r. w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli odbyła się doroczna Wojewódzka Konferencja Sadownicza z tematem wiodącym  „Innowacje technologiczne w produkcji sadowniczej”, poświęcona w tym roku nieprzypadkowo gatunkom pestkowym wiśniom i czereśniom. Oficjalnego otwarcia Konferencji dokonał dyrektor LODR Sławomir Plis.

Więcej…
 
Konferencja wojewódzka "Innowacje technologiczne w produkcji malin i truskawek"
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 21 marca 2017 08:35

W dniu 14 marca br. w siedzibie Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbyła się konferencja wojewódzka „Innowacje technologiczne w produkcji malin i truskawek”. Licznie przybyłych producentów malin i truskawek oraz doradców i wykładowców powitał dyrektor LODR w Końskowoli Sławomir Plis. Wiodący wykład na temat przydatności nowych odmian maliny, jeżyny i truskawki do uprawy w warunkach Polski przeprowadziła dr Agnieszka Orzeł z pierwszej w Polsce prywatnej Hodowli Roślin Jagodowych Niwa w Brzeznej.

Więcej…
 
Szkolenia dla młodych rolników
Wpisany przez Administrator   
piątek, 17 marca 2017 08:39

W dniu 16 marca 2017 r. w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zakończył się pierwszy cykl szkoleń organizowanych dla młodych rolników, którzy zadeklarowali w Planie Rozwoju Gospodarstwa dla Poddziałania 6.1. „Premie dla młodych rolników” uczestnictwo w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe.

Więcej…
 
Ocena przezimowania zbóż ozimych i rzepaku ozimego w sezonie 2016/2017 na terenie województwa lubelskiego
Wpisany przez Administrator   
piątek, 17 marca 2017 08:31

W ostatniej dekadzie lutego pobrano monolity glebowe z plantacji ozimin na terenie poszczególnych powiatów woj. lubelskiego. W trakcie pobierania monolitów w większości przypadków gleba była zamarznięta i znajdowała się pod pokrywą śniegową. Monolity zostały poddane ocenie w I dekadzie marca. Na większości powierzchni stan plantacji ozimin jest lepszy w porównaniu do roku ubiegłego. W poprzednim sezonie wegetacyjnym (2015/2016) mrozy, które wystąpiły na początku stycznia przyszły w okresie silnego rozhartowania roślin, przy całkowitym braku śniegu, co negatywnie odbiło się na przezimowaniu. W sezonie (2016/2017) oziminy weszły w zimowanie dobrze zahartowane, a w okresie najsilniejszych mrozów większość pól na terenie województwa lubelskiego była przykryta ok. 10-20 cm warstwą śniegu.

Więcej…
 
"Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich"
Wpisany przez Administrator   
środa, 15 marca 2017 11:07

Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. ARiMR w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" przyjmuje wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. O premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej mogą ubiegać się rolnicy, domownicy, małżonkowie rolnika, którzy m.in. podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy, a gospodarstwo w którym są ubezpieczeni ma wielkość ekonomiczną SO do 15 tys. euro.

Więcej…
 
Konferencja dla producentów mleka w Sitnie
Wpisany przez Administrator   
środa, 15 marca 2017 07:04

W dniu 7 marca br. w Sitnie odbyła się konferencja „Poprawa efektywności produkcji mleka”. Uczestniczyło w niej 90 rolników, lekarzy weterynarii, doradców i przedstawicieli firm. Spotkanie otworzył Artur Niczyporuk, z-ca dyrektora LODR i Krzysztof Pilip, kierownik PZDR Zamość z s. w Sitnie.  Temat "Rozród krów mlecznych" omówił mgr inż. Jacek Kołkowski - dyrektor regionalny SANO. Przedstawił on „postulaty krów” takie jak: świeże powietrze, czysta woda, miękkie legowiska, super pasza i korekcja racic.

Więcej…
 
KOMUNIKAT DLA HODOWCÓW DROBIU
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 14 marca 2017 09:51

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że w dalszym ciągu obowiązuje nakaz utrzymywania drobiu w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach przetrzymywania, w sposób uniemożliwiający kontakt z innymi ptakami, także dzikimi.

Dotyczy to również:

  • chowu wybiegowego, tradycyjnego chowu wybiegowego oraz chowu wybiegowego bez ograniczeń w odniesieniu do produkcji mięsa drobiowego;
  • chowu na wolnym wybiegu w odniesieniu do produkcji jaj.
Więcej…
 
Pomoc dla producentów mleka i świń 18 marca - 7 kwietnia 2017 r

Agencja Rynku Rolnego informuje, że od dnia 18 marca do dnia 7 kwietnia 2017 r. można składać wnioski o pomoc w ramach poniższych mechanizmów uruchomionych w oparciu o przepisy dotyczące nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i świń - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych.

Więcej…
 
Spotkanie na temat rynku mleka w Europie
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 14 marca 2017 09:39

Sekretarz stanu Jacek Bogucki spotkał się 27 lutego br. z przedstawicielami Europejskiej Rady Mleczarskiej oraz Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Głównym tematem spotkania było omówienie aktualnej sytuacji na rynku mleczarskim. Wiceminister podkreślił, że sprawy rolnictwa są traktowane w Polsce priorytetowo i są omawiane nie tylko na poziomie resortowym, lecz także rządowym. Zaznaczył, że polski minister rolnictwa bardzo poważnie traktuje wyzwania, z jakimi mierzy się branża mleczarska.

Więcej…
 
„Grupa producencka potencjałem na grupę operacyjną”
Wpisany przez Administrator   

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli w ramach realizacji Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR organizuje 3 konferencje „Grupa producencka potencjałem na grupę operacyjną”.

Celem realizacji operacji jest promowanie profesjonalnej współpracy i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji poprzez tworzenie się grup operacyjnych na bazie funkcjonujących grup producenckich, tworzenie wspólnych struktur handlowych czy powiązań organizacyjnych lub innych form współpracy, promocja wspólnego wdrażania innowacyjnych rozwiązań poprzez tworzenie się grup operacyjnych realizujących projekty w ramach działania „Współpraca” bądź partnerstw na rzecz innowacji. Realizacja operacji ułatwi nawiązanie kontaktów, pokaże zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w praktyce, wskaże możliwe kierunki rozwoju gospodarstw, będzie okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń.

Więcej…
 
Kontynuacja szkoleń dla „młodych rolników”
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 13 marca 2017 08:43

W dniu 9 marca 2017 r. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli kontynuował cykl szkoleń organizowanych dla młodych rolników, którzy zadeklarowali w Planie Rozwoju Gospodarstwa dla Poddziałania 6.1. „Premie dla młodych rolników” uczestnictwo w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe.

Dyrektor LODR Sławomir Plis otwierając poszczególne szkolenia stwierdził, że tak liczna frekwencja młodych rolników świadczy o pozytywnych zmianach w rolnictwie, potwierdza, że rolnicy już od początku swojej działalności zawodowej współpracują z naszym ośrodkiem, są też otwarci na poszerzanie swojej wiedzy.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 3