Formy pomocy dla poszkodowanych w wyniku przejścia huraganu

Doradcy LODR w Końskowoli udzielają wszelkich informacji oraz świadczą pomoc w zakresie przygotowania dokumentacji w celu uzyskania środków finansowych z tytułu poniesionej szkody w uprawach rolnych oraz hodowlach zwierząt gospodarskich. 

Więcej…
 
Późnoletni siew i podsiew

                    Późnoletni siew i podsiew użytków zielonych

                               

 
Pomoc dla gospodarstw

Pomoc dla gospodarstw utrzymujących do 50 świń

z tytułu zaprzestania produkcji

 

Komisja Europejska przygotowała rozporządzenie dotyczące pomocy dla Polskich producentów świń, skierowana do gospodarstw utrzymujących do 50 świń z tytułu zaprzestania produkcji w związku z niespełnianiem wymagań rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń zmienionego rozporządzeniem
z dnia 5 lipca 2017 r.

Więcej…
 
Żniwa 2017

         Podsumowanie żniw 2017 na terenie województwa lubelskiego

             

 

 
Spotkanie z rolnikami powiatu bialskiego - 27 lipca 2017 roku w Grabanowie

W dniu 27 lipca 2017 r. w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Białej Podlaskiej z siedzibą w Grabanowie odbyło się spotkanie zorganizowane przez starostwo bialskie. Obecni na spotkaniu byli między innymi: przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ewa Lech, wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, Wojewódzki Lekarz Weterynarii Paweł Piotrowski, dyrektor Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Sławomir Plis oraz przedstawiciele innych instytucji rolniczych, samorządów, związków zawodowych rolników. Najliczniejszą grupą, jednocześnie najbardziej zainteresowaną byli rolnicy z terenów powiatu bialskiego i powiatów ościennych, których gospodarstwa znajdują się na terenie występowania ASF.

Więcej…
 

„Informacja dla posiadaczy świń w związku z wprowadzeniem Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń”

Więcej...

 
XX jubileuszowe Święto Róż
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 17 lipca 2017 12:51

16 lipca 2017 r. na Placu Wystawowym LODR w Końskowoli odbyło się XX jubileuszowe Święto Róż. Jak co roku wydarzenie ściągnęło tłumy wielbicieli tych wyjątkowych kwiatów. Na tegorocznej edycji wystawiono ponad 100 rodzajów róż. Odwiedzający mogli nie tylko kupić rośliny, ale i zasięgnąć fachowej porady plantatorów i hodowców.

Więcej…
 
Aktualna sytuacja ASF - spotkanie w Grabanowie
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 11 lipca 2017 08:39

Dnia 10 lipca 2017 r. w siedzibie Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w  Białej Podlaskiej z siedzibą  w Grabanowie odbyło się spotkanie, którego tematem było omówienie aktualnej sytuacji w związku z występowanie afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa lubelskiego. Wśród zgromadzonych osób byli producenci trzody z powiatu bialskiego, oraz przedstawiciele instytucji sektora rolniczego województwa lubelskiego, w tym Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek. Oficjalnego powitania zebranych gości dokonał dyrektor LODR w Końskowoli Sławomir Plis.

Więcej…
 
Pomoc dla producentów mleka
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 10 lipca 2017 11:26

 

 

Pomoc dla producentów mleka

Nabór wniosków od 10 lipca 2017 r. do 31 lipca 2017 r.

 

 
Czempionaty - Sitno 2017
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 10 lipca 2017 10:16

 

Zestawienie czempionatów XXXI Wystawy Zwierząt Hodowlanych - Sitno 2017


 
Film - bioasekuracja w zakresie ASF
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 10 lipca 2017 09:51

Film opracowany przez Państwowy Instytut Weterynarii w Puławach we współpracy z Głównym Inspektorem Weterynarii, dotyczący przestrzegania zasad bioasekuracji w zakresie ASF


ZOBACZ FILM

 

 

Nabór wniosków o udzielenie pomocy w formie refundacji kosztów zakupu owiec lub jagniąt.

Pomoc skierowana jest do producentów którzy, dokonali od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r., zakupu owiec, mających nie mniej niż 12 miesięcy, lub jagniąt mających w dniu zakupu poniżej 12 miesięcy, ważących co najmniej 14 kg i nie więcej niż 40 kg, które zostały zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich. Pomoc przysługiwałaby producentowi, który posiadał w dniu 31 grudnia 2016 r., w siedzibie stada, której nadano numer na podstawie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, owce według danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich.

Więcej…
 
Gala finałowa XVII edycji ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces"
Wpisany przez Administrator   
środa, 05 lipca 2017 13:52

W dniu 4 lipca 2017 r. w Pałacu Belweder w Warszawie miała miejsce Gala finałowa XVII edycji ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces" na której nastąpiło uroczyste wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym w konkursie.

Organizatorem konkursu Sposób na Sukces jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie we współpracy z: Kancelarią Prezydenta RP, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ARiMR, PARP, Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A.,  Firmą  Agrobroker  - Ubezpieczenia i Doradztwo, Stowarzyszeniem „AgroBiznesKlub”, Stowarzyszeniem „Sposób na Sukces”, Towarzystwem Inicjatyw Społecznych „Nowy Świat” i Urzędem Patentowym RP.

Patronat nad konkursem od początku jego istnienia sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. XVII edycja została objęta honorowym patronatem przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.

 

Więcej…
 
Zasady konkurencyjności wydatków w operacji typu Modernizacja gospodarstw rolnych
Wpisany przez Administrator   
środa, 05 lipca 2017 13:38

4 lipca br. w Centrum Innowacyjno-Szkoleniowym Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli odbyło się szkolenie pt. „Zasady konkurencyjności wydatków w operacji typu Modernizacja gospodarstw rolnych” skierowane do doradców Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego oraz pracowników działów LODR w Końskowoli.

 

 

W imieniu Dyrekcji LODR szkolenie otworzyła i powitała uczestników pani Anna Kiwak - Kierownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Szkolenie prowadzili pani Edyta Młodożeniec i pan Rafał Polski – pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Więcej…
 
XXXI Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych
Wpisany przez Administrator   

W dniach 30.06. – 02.07.2017 r. na terenach wystawowych Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Zamościu z siedzibą w Sitnie odbyła się XXXI Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych. W przedsięwzięciu wzięło udział ponad 400 wystawców – głównie producentów maszyn i urządzeń rolniczych, dystrybutorów nawozów, pasz, środków ochrony roślin, ogrodników i firm handlowych oraz około 150 hodowców.

Pierwszego i drugiego dnia wystawiane zwierzęta zostały poddane ocenie. W sobotę  wszyscy hodowcy otrzymali dyplomy za udział w wystawie i osiągnięcia w hodowli. Tego dnia wręczone zostały również nagrody laureatom konkursów Agroliga oraz Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Więcej…
 
VII Święto truskawki
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 03 lipca 2017 12:42

Niedziela, 2 lipca br. w Gminie Puławy upłynęła z truskawką w tle. Na stadionie sportowym w Górze Puławskiej odbyła się 7. edycja Święta Truskawki. Wydarzenie z rok na rok zyskuje coraz większą sympatię i popularność.

Święto Truskawki rozpoczęło się tradycyjnie, od polowej Mszy Św. w intencji plantatorów i obfitych zbiorów. Uroczystego otwarcia imprezy dokonał Wójt Gminy Puławy Pan Krzysztof Brzeziński, potem nastąpiły wystąpienia okolicznościowe przybyłych gości.

 

Więcej…
 
DRONY I POKAZY MASZYN NA NASZYCH POLACH
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 29 czerwca 2017 12:24

25 czerwca 2017 r. podczas Dnia Otwartych Drzwi w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli odbył się praktyczny pokaz pracy maszyn oraz wykorzystania dronów i urządzenia do pobierania prób glebowych. Miejscem pokazu było pole doświadczalno – wdrożeniowe w Pożogu II. Pierwsza część pokazu dotyczyła prezentacji urządzeń firmy „F.H.U. ACTRA” z Leżajska. Odbył się pokaz automatycznego pobierania prób glebowych za pomocą specjalistycznego sprzętu wykorzystującego pozycjonowanie GPS, którego celem jest określenie zasobności gleby w składniki mineralne.

Więcej…
 
Wystawa królików rasowych Końskowola 2017
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 29 czerwca 2017 08:04

W ramach Dni Otwartych Drzwi w Końskowoli 25 czerwca br. odbyła się Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Zostały zaprezentowane króliki rasowe w poszczególnych rasach, począwszy od dużych, średnich, małych, po krótkowłose, długowłose oraz rasy ze szczególną strukturą okrywy. Po raz trzeci w dniu 24 czerwca 2017r. odbyła się ocena królików na terenach wystawowych w Końskowoli we współpracy LODR i Stowarzyszenia Hodowców Królików Rasowych i Ptaków Ozdobnych.

Więcej…
 
Wyróżnieni i najbardziej przedsiębiorczy z województwa lubelskiego
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 29 czerwca 2017 08:00

Podczas Dnia Otwartych Drzwi w Końskowoli 25 czerwca 2017 roku odwiedzający mieli możliwość uzyskania porad u specjalistów na polu w Pożogu, sadzie, pasiece i ogrodzie dydaktycznym. Odbyły się pokazy zwierząt hodowlanych, kiermasze, oraz wystawa maszyn i urządzeń rolniczych.  Ważnym i ciekawym punktem DOD była prezentacja osiągnięć firm i rolników Lubelszczyzny.

Więcej…
 
INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ŚWIŃ z obszarów objętych ograniczeniami z powodu wykrycia ognisk ASF
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 29 czerwca 2017 07:58

Do dnia 11 lipca 2017 r. można składać Wnioski o udzielenie pomocy w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce. Wnioski należy składać do Oddziału Terenowego ARR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń ubiegającego się o pomoc. Pomoc przyznawana jest w odniesieniu do loch i niektórych świń poddanych ubojowi w okresie od dnia 1 sierpnia 2016 r. do dnia 30 listopada 2016 r.

Więcej…
 
Pracownicy Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roslin i Nasiennictwa na Polu Doswiadczalno Wdrozeniowym w Pozógu II
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 29 czerwca 2017 07:53

W dniu 27 czerwca 2017 roku na Polu Doświadczalno-Wdrożeniowym Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli odbyło się szkolenie doskonalące dla pracowników PIORIN-u dokonujących oceny polowej plantacji nasiennych w województwie lubelskim. Zebranych powitał kierownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej i Doświadczalnictwa przedstawiając cel, tematykę spotkania oraz charakterystykę pola i jego historię.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 3