LZO – Listy zalecanych odmian ziemniaka do uprawy na terenie Lubelszczyzny w 2015 roku
Lista zalecanych odmian ziemniaka jadalnego została opracowana dla  województwa lubelskiego na podstawie wyników uzyskanych ze ścisłych doświadczeń  polowych realizowanych w trzydziestu jeden punktach doświadczalnych w ramach Programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i rolniczego (PDOiR) w makroregionie południowo – wschodnim (woj. lubelskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim w latach 2012-2014.