Lista zalecanych odmian ziemniaka
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 02 marca 2010 10:34

Lista zalecanych odmian została opracowana na podstawie doświadczeń realizowanych w ramach Programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w makroregionie południowo – wschodnim (woj. lubelskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim.)

Ziemniak jadalny – charakterystyka odmian zalecanych do uprawy na obszarze woj. lubelskiego.

 1. Denar
 2. Lord
 3. Miłek
 4. Cyprian
 5. Korona
 6. Owacja
 7. Vineta
 8. Satina
 9. Tajfun
 10. Zebra
 11. Jelly
 12. Syrena

Listę zalecanych odmian w ziemniaku jadalnym opracowano na podstawie wyników uzyskanych ze ścisłych eksperymentów polowych prowadzonych w dwudziestu pięciu punktach doświadczalnych. Badania realizowano w woj. lubelskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim w latach 2007-2009.

Tabela 1. Ziemniak bardzo wczesny. Plon bulw zalecanych odmian (% wzorca).

Lp.

Odmiana

Rok wpisania do krajowego rejestru

/ Rok włączenia do LZO

Plon ogólny

bulw

średnia

(2007-2009)

Plon handlowy bulw

średnia

(2007-2009)

Hodowca

Wzorzec dt/ha

244,3

229,0

Zbiór wczesny (po 40 dniach od wschodów)

1

Denar

1999/2010

107,3

107,7

Hodowla Ziemniaka Zamarte, Grupa IHAR Zamarte 33,

89-430 Kamień Krajeński

2

Lord

1999/2010

99,0

99,7

3

Miłek

2006/2010

109,7

110,7

Wzorzec dt/ha

450,8

424,7

 

Zbiór po zakończeniu wegetacji

1

Denar

1999/2010

117,7

120,7

Hodowla Ziemniaka Zamarte, Grupa IHAR Zamarte 33,

89-430 Kamień Krajeński

2

Lord

1999/2010

111,0

113,7

3

Miłek

2006/2010

101,0

100,3

Wzorzec – średnia z wszystkich badanych odmian

Denar – odmiana bardzo wczesna, jadalna w typie kulinarnym sałatkowym do wszechstronnie użytkowego, o dobrym smaku. Bardzo plenna, o dużym udziale w plonie frakcji handlowej. Przydatna do uprawy na wczesny zbiór. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, odporna na wirusy Y i liściozwoju (Y-7, L-7), podatna na porażenie zarazą ziemniaka. W trzyletnim cyklu badań PDO jest to najwyżej plonująca odmiana w tej grupie wczesności w zbiorze po zakończeniu wegetacji. Wysoko plonowała również w pierwszym terminie zbioru uzyskując plon ogólny i handlowy bulw w wysokości ponad 107 % wzorca.

Lord - odmiana bardzo wczesna, jadalna w typie kulinarnym sałatkowym do wszechstronnie użytkowego, o dobrym smaku. Bardzo plenna, o dużym udziale w plonie frakcji handlowej. Przydatna do uprawy na wczesny zbiór. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, odporna na wirusy Y i liściozwoju (Y-7, L-7), podatna na porażenie zarazą ziemniaka. W trzyletnim cyklu badań PDO w pierwszym terminie zbioru (po 40 dniach od wschodów) plonowała na poziomie wzorca, zaś w pełnej dojrzałości uzyskała plon ogólny bulw w wysokości 111% wzorca i plon handlowy w wysokości 113,7 % wzorca. 

 

Miłek – odmiana bardzo wczesna, jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym do lekko mączystego, polecana głównie do bezpośredniego spożycia. Daje duży plon bulw. Szybkie tempo gromadzenia plonu predestynuje tę odmianę do uprawy na wczesny zbiór. Bulwy duże, okrągłoowalne, kształtne, o dość płytkich oczkach i jasnożółtym miąższu. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego. Odporna na wirusa Y oraz średnioodporna na wirusa liściozwoju. Podatna na porażenie zarazą ziemniaka. W trzyletnim cyklu badań PDO odmiana ta odznaczała się najwyższym plonem ogólnym i handlowym bulw w pierwszym terminie zbioru tj. (po 40 dniach od wschodów).

Tabela 2. Ziemniak wczesny. Plon bulw zalecanych odmian (% wzorca).

Lp.

Odmiana

Rok wpisania do krajowego rejestru

/ Rok włączenia do LZO

Plon ogólny

bulw

średnia

(2007-2009)

Plon handlowy bulw

średnia

(2007-2009)

Hodowca

Wzorzec dt/ha

488,0

465,2

1

Cyprian

2007/2010

116,0

120,5

Hodowla Roślin Szyldak sp. z o.o. ul.Gdańska 10, 14-106 Szyldak

2

Korona

2002/2010

103,3

103,0

Hodowla Ziemniaka Zamarte Grupa IHAR Zamarte 33, 89-430 Kamień Krajeński

3

Owacja

2006/2010

109,7

109,7

Pomorsko-Mazowiecka Hodowla Ziemniaka w Strzekęcinie, 76-024 Świeszyno

4

Vineta

1999/2010

102,7

102,3

Europlant Handel Ziemniakami Laski Koszalińskie 3A, 76-039 Biesiekierz

Wzorzec – średnia z wszystkich badanych odmian

Cyprian – odmiana wczesna, jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym. Bulwy bardzo duże do dużych, okrągłoowalne, o dość płytkich oczkach i jasnożółtym miąższu. Plenność dobra do bardzo dobrej, udział frakcji handlowej w plonie duży. Odporna na mątwika ziemniaczanego, średnio odporna na wirusy Y i liściozwoju oraz na zarazę ziemniaka. W grupie odmian wczesnych jest to najwyżej plonująca odmiana, w trzyletnim cyklu badań uzyskano 116% wzorca w plonie ogólnym i 120,5% wzorca w plonie handlowym bulw.

Korona – odmiana wczesna, jadalna, w typie konsumpcyjnym sałatkowym o dobrym smaku. Charakteryzuje się bulwami bardzo dużymi, owalnymi, kształtnymi o płytkich oczkach i jasnożółtym miąższu. Odmiana plenna o dużym udziale w plonie frakcji handlowej. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, bardzo odporna na wirusa Y i dość odporna na wirusa liściozwoju, podatna na porażenie zarazą ziemniaka. W trzyletnim cyklu badań uzyskano podobny plon ogólny i handlowy bulw w wysokości 103% wzorca.

Owacja – odmiana wczesna, jadalna, w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym do lekko mączystego. Bardzo plenna, o bardzo dużym udziale w plonie frakcji handlowej. Bulwy bardzo duże, okrągłoowalne, o płytkich oczkach i jasnożółtym miąższu. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, cechuje się dużą odpornością na wirusa Y oraz liściozwoju, dość podatna na porażenie zarazą ziemniaka. W trzyletnim cyklu badań PDO uzyskano plon ogólny i handlowy bulw w wysokość 109,7% wzorca.

Vineta – odmiana wczesna, jadalna, w typie kulinarnym wszechstronnie użytkowym do sałatkowego o dobrym smaku. Bardzo plenna o dużym udziale w plonie frakcji handlowej. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, odporna na wirusy (Y-7, L-8), podatna na porażenie zarazą ziemniaka. W ścisłych badaniach polowych PDO uzyskano plony bulw w wysokości: plon ogólny 102,7% i handlowy 102,3% wzorca.

Tabela 3. Ziemniak średnio wczesny. Plon bulw zalecanych odmian (% wzorca).

Lp.

Odmiana

Rok wpisania do krajowego rejestru

/ rok włączenia do LZO

Plon ogólny

bulw

średnia

(2007-2009)

Plon handlowy bulw

średnia

(2007-2009)

Hodowca

Wzorzec dt/ha

506,4

455,9

1

Satina

2000/2010

103,3

105,3

Solana Polska sp. z o.o. Zduny 25,

99-440 Zduny

2

Tajfun

2004/2010

118,0

121,7

Pomorsko-Mazowiecka Hodowla Ziemniaka w Strzekęcinie, 76-024 Świeszyno

3

Zebra

2000/2010

101,7

97,7

Hodowla Roślin Szyldak sp. z o.o. ul. Gdańska 10, 14-106 Szyldak

Wzorzec – średnia z wszystkich badanych odmian

Satina – odmiana średnio wczesna, jadalna w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym o bardzo dobrym smaku. Charakteryzuje się bulwami bardzo dużymi, okrągłoowalnymi, bardzo kształtnymi o płytkich oczkach i żółtym miąższu. Odmiana bardzo plenna o bardzo dużym udziale w plonie frakcji handlowej. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, średnio odporna na wirusa Y, odporna na wirusa liściozwoju. Podatna na porażenie przez zarazę ziemniaka. W trzyletnim cyklu badań PDO uzyskano plon ogólny i handlowy bulw w wysokości; stosownie 103,3 i 105,3 % wzorca.

Tajfun – odmiana jadalna w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym do mączystego. Charakteryzuje się bulwami bardzo dużymi, owalnymi, kształtnymi o płytkich oczkach i żółtym miąższu. Odmiana bardzo plenna o bardzo dużym udziale w plonie frakcji handlowej. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, odporna na wirusy, średnio odporna na porażenie zarazą ziemniaka. W trzyletnim cyklu badań uzyskano średni plon ogólny bulw w wysokości 118 % wzorca i plon handlowy bulw w wysokości 121,7 % wzorca.

Zebra – odmiana średnio wczesna, jadalna w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym o bardzo dobrym smaku. Charakteryzuje się bulwami dużymi, okrągłoowalnymi, kształtnymi o płytkich oczkach i jasnożółtym miąższu. Odmiana bardzo plenna o dużym udziale w plonie frakcji handlowej. Odmiana średnio odporna na wirusy i dość podatna na porażenie przez zarazę ziemniaka. W trzyletnim cyklu badań uzyskano plon ogólny bulw w wysokości 101,7 % wzorca i plon handlowy w wysokości 97,7 % wzorca.

Tabela 4. Ziemniak średnio późny. Plon bulw zalecanych odmian (% wzorca).

Lp.

Odmiana

Rok wpisania do krajowego rejestru

/ rok włączenia do LZO

Plon ogólny

bulw

średnia

(2007-2009)

Plon handlowy bulw

średnia

(2007-2009)

Hodowca

Wzorzec dt/ha

570,9

537,7

1

Jelly

2005/2010

101,7

104,3

Europlant Handel Ziemniakami, Laski Koszalińskie 3A, 76-039 Biesiekierz

2

Syrena

2002/2010

103,3

105,3

Pomorsko-Mazowiecka Hodowla Ziemniaka w Strzekęcinie, 76-024 Świeszyno

Wzorzec – średnia z wszystkich badanych odmian

Jelly – odmiana jadalna w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym. O bardzo dobrym smaku. Charakteryzuje się bulwami bardzo dużymi, owalnymi, bardzo kształtnymi o bardzo płytkich oczkach i żółtym miąższu. Odmiana bardzo plenna o dużym udziale w plonie frakcji handlowej. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, średnio odporna na wirusy, średnio odporna na porażenie zarazą ziemniaka. W trzyletnim cyklu badań uzyskano plon ogólny bulw w wysokości 101,7 % wzorca i plon handlowy w wysokości 104,3 % wzorca.

Syrena – odmiana średnio późna, jadalna w typie konsumpcyjnym ogólnoużytkowym o dobrym smaku. Charakteryzuje się bulwami bardzo dużymi, owalnymi, kształtnymi o płytkich oczkach i żółtym miąższu. Odmiana plenna o dużym udziale w plonie frakcji handlowej. Odmiana odporna na mątwika ziemniaczanego, bardzo odporna na wirusa Y i średnio odporna na wirusa liściozwoju, średnio odporna na porażenie zarazą ziemniaka. W trzyletnim cyklu badań uzyskano plon ogólny bulw w wysokości 103,3 % wzorca i plon handlowy w wysokości 105,3 % wzorca.