Facebook

         

Opryskiwacze sprzedane, zezłomowane lub wycofane z użytkowania
wtorek, 07 lutego 2017 14:31

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawia ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów. Paragraf 8 pkt. 2 tej dyrektywy określa, że do dnia 26 listopada 2016 r. państwa członkowskie UE miały zapewnić przeprowadzenie kontroli sprzętu do aplikacji pestycydów przynajmniej jeden raz. Po tej dacie w użyciu profesjonalnym znajdować się może wyłącznie sprzęt do aplikacji pestycydów, którego kontrola zakończyła się wynikiem pozytywnym. Nowy sprzęt poddawany jest kontroli co najmniej raz w okresie 5 lat od zakupu.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa posiada Zintegrowany System Informatyczny, w którym prowadzona jest ewidencja opryskiwaczy oraz zestawienie badań sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin.
Zgodnie z tym systemem, na dzień 3 lutego 2017 r. na terenie województwa lubelskiego znajduje się 46 937 opryskiwaczy w tym 22 345 z aktualnymi badaniami oraz 24 592 bez aktualnych badań sprawności technicznej.
W ewidencji znajdują się również opryskiwacze, które zostały sprzedane, zezłomowane lub wycofane z użytku i niewykorzystywane do stosowania środków ochrony roślin.
W celu spełnienia wymogu określonego w art. 8 w/w dyrektywy na terenie województwa lubelskiego prowadzona jest weryfikacja stanu ilościowego opryskiwaczy znajdujących się w gospodarstwach rolnym, w celu wykreślenia z ewidencji opryskiwaczy , które zostały sprzedane, zezłomowane lub wycofane z użytkowania. Aktualizacja stanu ilościowego opryskiwaczy powinna zakończyć się 31 marca 2017 r.
Rolnicy, którzy posiadają na stanie gospodarstwa opryskiwacze, o jakich mowa powyżej powinni zgłosić ten fakt do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie. Wzór zgłoszenia (Oświadczenia) dostępny na stronach www.piorin.gov.pl/lublin, stronach PIORiN oraz na stronie LODR w Końskowoli www.wodr.konskowola.pl. Zgłoszenia opryskiwaczy można dokonać: pocztą, faksem, droga elektroniczną na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub bezpośrednio w Oddziałach WIORiN-u . (Wykaz w załączeniu).
Zgodnie z art.76 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin
(Dz.U. z 2017 r. poz. 50) stosowanie środków ochrony roślin sprzętem niesprawnym technicznie, nieskalibrowanym lub uchylanie się od obowiązku poddania tego sprzętu badaniom technicznym w celu potwierdzenia jego sprawności technicznej, podlega karze grzywny w wysokości do 500 zł.

Na podstawie materiałów WIORiN w Lublinie opracowała Tamara Siecińska

 

Poprawiony: środa, 15 lutego 2017 08:39