Manewry polowe

Więcej...

Konferencja Sadownicza

Więcej...

Kurs Kombajnistów

Więcej...

Konfekcjonowanie i sprzedaż

Więcej...

Kurs kombajnistów - trwa nabór

Więcej...

PROW 2014-2020

Odzyskaj VAT

Kurs operatorów kombajnów zbożowych

Badania rolne w 2017 r.

Więcej...

Pride of Poland

 

Konferencja ekologiczna w powiecie chełmskim
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 07 marca 2017 08:18

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Chełmie w dniu 1 marca 2017 r. zorganizował konferencję powiatową nt.: „Rolnictwo ekologiczne podstawą zdrowego stylu życia”. Konferencja odbyła się w siedzibie Oddziału Zamiejscowego Lubelskiej Izby Rolniczej w Chełmie. W szkoleniu uczestniczyli rolnicy prowadzący gospodarstwa ekologiczne oraz rolnicy, którzy planują przestawienie gospodarstw na ekologię. Szkolenie otworzyła Wanda Kędzierawska - Kierownik PZDR w Chełmie.

Rolnictwo ekologiczne, jako alternatywny sposób gospodarowania dla rolnictwa konwencjonalnego zyskuje coraz więcej zwolenników. Żywność pochodząca z gospodarstw ekologicznych jest produkowana metodami naturalnymi, które mają na celu eliminowanie środków ochrony roślin i pestycydów, bez syntetycznych metod i genetycznie modyfikowanych substancji. Przystąpienie do systemu rolnictwa ekologicznego jest dobrowolne, jednak podjęcie tej decyzji jest jednocześnie zobowiązaniem do bezwarunkowego przestrzegania wymogów produkcji ekologicznej, poddawania gospodarstw kontroli, a także podporządkowania się sankcjom przewidzianym w przepisach prawa w razie naruszenia wymogów. Certyfikat produkcji ekologicznej wydawany jest po określonym czasie przestawiania gospodarstwa na rolnictwo ekologiczne. Wydaje je m.in. jednostka certyfikująca Ekogwarancja PTRE Sp. z o.o., której przedstawiciel Grzegorz Nowak omówił zasady współpracy z rolnikami, obowiązującą dokumentację w gospodarstwie ekologicznym oraz zasady przeprowadzania kontroli.

Rolnictwo ekologiczne to również dodatkowy dochód dla rolnika poprzez realizację poszczególnych pakietów rolnictwa ekologicznego. Warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ”Rolnictwo ekologiczne” z PROW 2014-2020 w sposób szczegółowy omówiła Emilia Łatwińska - doradca rolnośrodowiskowy w PZDR Chełm.

O programach pomocy dla rolników, które w najbliższym czasie będą uruchomione, i z których mogą skorzystać również rolnicy ekologiczni, poinformowała Dorota Frącek - Kierownik Oddziału Zamiejscowego LIR w Chełmie.

Natomiast Joanna Pawłoś - doradca rolnośrodowiskowy PZDR w Chełmie zapoznała wszystkich słuchaczy ze zmianami w płatnościach bezpośrednich jakie będą obowiązywały w bieżącym roku.

Ostatnim punktem konferencji było wystąpienie Roberta Nowaczka - przedstawiciela SYMBIO POLSKA S.A., który zapoznał z ofertą firmy oraz omówił zasady kontraktacji i skupu produktów pochodzenia ekologicznego.

Tematyka konferencji cieszyła się dużym zainteresowaniem słuchaczy, którzy zadawali liczne pytania i prowadzili ożywioną dyskusję.

Mirosława Garbacz