Manewry polowe

Więcej...

Konferencja Sadownicza

Więcej...

Kurs Kombajnistów

Więcej...

Konfekcjonowanie i sprzedaż

Więcej...

Kurs kombajnistów - trwa nabór

Więcej...

PROW 2014-2020

Odzyskaj VAT

Kurs operatorów kombajnów zbożowych

Badania rolne w 2017 r.

Więcej...

Pride of Poland

 

„Aktualne problemy nowoczesnego pszczelarstwa” – VIII Lubelska Konferencja Pszczelarska w Grabanowie
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 09 marca 2017 14:19

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Białej Podlaskiej zs. w Grabanowie zorganizował 25 lutego bieżącego roku VIII  Lubelską Konferencję Pszczelarską zatytułowaną „Aktualne problemy nowoczesnego pszczelarstwa”.

Patronat nad konferencją objęło Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Urząd Gminy Biała Podlaska, Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego Technikum Pszczelarskie w Pszczelej Woli oraz Polski Związek Pszczelarski.

Natomiast patronat medialny nad przedsięwzięciem roztoczyły: „Biała24” i Radio Biper Internetowy Portal Informacyjny. Głównym sponsorem tego wydarzenia był  LODR w Końskowoli. Do wsparcia tego przedsięwzięcia włączyli się również : Związek Pszczelarzy „Podlasie” w Białej Podlaskiej” oraz Podlaskie Proekologiczne Koło Pszczelarzy w Białej Podlaskiej. Konferencja zgromadziła ponad 120 uczestników.

Przybyłych gości przywitała Kierownik PZDR w Białej Podlaskiej z siedzibą w Grabanowie  Katarzyna Koszołko.  Następnie głos zabrał zastępca Dyrektora LODR Artur Niczyporuk, który powitał serdecznie uczestników konferencji, podkreślił niezwykle istotną rolę pszczół
w produkcji rolnej, potrzebę wielokierunkowego wspierania pszczelarstwa oraz dokonał uroczystego otwarcia konferencji. Swoją obecnością zaszczycili nas: zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii Jacek Martyniuk, Kierownik Referatu Rolnego Urzędu Gminy Biała Podlaska Waldemar Danieluk, profesor Politechniki Warszawskiej Waldemar Izdebski, a także liczne grono pszczelarzy i sympatyków pszczelarstwa. Spotkanie poprowadziła Małgorzata Lewandowska  główny specjalista ds. pszczelarstwa PZDR w Białej Podlaskiej zs. w Grabanowie, która zapoznała zebranych z programem konferencji i jako pierwszy prelegent przedstawiła zajęcia pszczelarskie dla dzieci i młodzieży prowadzone w pasiece LODR w Grabanowie w 2016 roku pt. „Pszczoła na TAK”

Ten unikalny projekt edukacyjny  z zakresu pszczelarstwa prowadzony jest już od 2011 roku propaguje znaczenie pszczół i pszczołowatych w środowisku i życiu człowieka. Posiada bogaty program zajęć obejmujący wykłady, pogadanki i zajęcia warsztatowe wzbogacone licznymi eksponatami,  pokazami filmów oraz prezentacjami multimedialnymi. Zajęcia cieszą się też dużym zainteresowaniem ze strony lokalnego środowiska pszczelarskiego, które stale wspiera tę wyjątkową inicjatywę . Należą do nich : Sklep pszczelarski „Bartnik” Jarosława Pieńko z Białej Podlaskiej, Związek Pszczelarzy  „Podlasie” w Białej Podlaskiej oraz Proekologiczne Koło Pszczelarzy w Białej Podlaskiej.  Na konferencji Z-ca Dyrektora LODR Artur Niczyporuk wręczył wymienionym sponsorom dyplomy uznania dziękując za stałe wspieranie tego wyjątkowego pszczelarskiego projektu.

Następnie  lek. wet. Artur Arszułowicz w dwuczęściowym wykładzie zapoznał słuchaczy ze współczesnymi problemami zdrowotnymi rodzin pszczelich

Kolejnym prelegentem był Krzysztof Osielski, specjalista ds. pszczelarstwa w PZDR w Białej Podlaskiej z/s w Grabanowie, który omówił Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa.

Wspaniała atmosfera i jak zwykle wysoka frekwencja ósmej już z kolei konferencji pszczelarskiej w Grabanowie potwierdziła potrzebę kontynuacji takich przedsięwzięć.

 Małgorzata Lewandowska