Warsztaty naukowe w LODR Końskowola - „Znaczenie postępu technologicznego w produkcji roślinnej”
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 13 marca 2017 08:37

W dniu 6 marca 2017 roku w Centrum Innowacyjno-Szkoleniowym LODR w Końskowoli odbyły się warsztaty naukowe pt. „Znaczenie Postępu technologicznego w produkcji roślinnej”, których organizatorem był Instytut Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach Państwowy Instytut Badawczy oraz Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Zespół Produkcji Roślinnej Działu Technologii Produkcji Rolnej i Doświadczalnictwa. Warsztaty zrealizowane zostały w ramach zadania 2.3 Programu Wieloletniego IUNG-PIB „Ocena i wspieranie procesów wdrażania integrowanej produkcji i postępu technologicznego w produkcji roślinnej (zboża, rośliny pastewne, rośliny energetyczne)” i skierowane były dla rolników z woj. lubelskiego oraz doradców LODR.

Szkolenie rozpoczęło się powitaniem zaproszonych gości przez Sławomira Plisa – Dyrektora LODR w Końskowoli oraz prof. dr hab. Stanisława Krasowicza, Z-cę Dyrektora ds. naukowych w zakresie badań środowiskowych IUNG-PIB w Puławach. Następnie prof. dr hab. Stanisław Krasowicz w swoim wystąpieniu przedstawił rolę programu wieloletniego IUNG-PIB jako płaszczyzny współpracy nauki z doradztwem i praktyką rolniczą w zakresie wdrażania postępu technologicznego w produkcji roślinnej. Dalsza część warsztatów dotyczyła tematyki związanej z doskonaleniem technologii produkcji roślin pastewnych. Przedstawiono, główne kierunki badań prowadzone w IUNG-PIB dotyczące tej grupy roślin oraz problemy i najnowsze trendy związane z ich uprawą. Dr hab. Mariola Staniak, prof. nadzw. IUNG-PIB Puławy w swoim wystąpieniu omówiła zagadnienia dotyczące stosowania niechemicznych metod regulacji zachwaszczenia w uprawie kukurydzy. Natomiast temat związany z uprawą łubinów zaprezentował prof. dr hab. Janusz Podleśny IUNG-PIB Puławy, który przedstawił aktualne trendy w doskonaleniu technologii produkcji nasion tego gatunku.

Warsztaty naukowe były doskonałą okazją do przybliżenia rolnikom oraz doradcom tematyki z zakresu nowoczesnych rozwiązań w produkcji roślinnej oraz poszerzenia współpracy między LODR w Końskowoli i IUNG-PIB Puławy.

Edyta Baca