Kontynuacja szkoleń dla „młodych rolników”
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 13 marca 2017 08:43

W dniu 9 marca 2017 r. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli kontynuował cykl szkoleń organizowanych dla młodych rolników, którzy zadeklarowali w Planie Rozwoju Gospodarstwa dla Poddziałania 6.1. „Premie dla młodych rolników” uczestnictwo w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe.

Dyrektor LODR Sławomir Plis otwierając poszczególne szkolenia stwierdził, że tak liczna frekwencja młodych rolników świadczy o pozytywnych zmianach w rolnictwie, potwierdza, że rolnicy już od początku swojej działalności zawodowej współpracują z naszym ośrodkiem, są też otwarci na poszerzanie swojej wiedzy.

W 10 szkoleniach zorganizowanych tego dnia uczestniczyło 433 młodych rolników z całego województwa lubelskiego. Największym zainteresowaniem cieszyły się szkolenia nt. „Rachunkowości w gospodarstwie rolnym”, „Technologii uprawy zbóż”, „Integrowanej ochrony i produkcji roślin”, „Bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym” oraz „Zarządzania w gospodarstwie rolnym”.

Kolejne szkolenia dla młodych rolników odbędą się 16 marca 2017 r.