Konferencja dla producentów mleka w Sitnie
Wpisany przez Administrator   
środa, 15 marca 2017 07:04

W dniu 7 marca br. w Sitnie odbyła się konferencja „Poprawa efektywności produkcji mleka”. Uczestniczyło w niej 90 rolników, lekarzy weterynarii, doradców i przedstawicieli firm. Spotkanie otworzył Artur Niczyporuk, z-ca dyrektora LODR i Krzysztof Pilip, kierownik PZDR Zamość z s. w Sitnie.  Temat "Rozród krów mlecznych" omówił mgr inż. Jacek Kołkowski - dyrektor regionalny SANO. Przedstawił on „postulaty krów” takie jak: świeże powietrze, czysta woda, miękkie legowiska, super pasza i korekcja racic.

Kolejny wykładowca dr n. wet. Jerzy Ziętek z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  skupił się na "Profilaktyce chorób zakaźnych u bydła mlecznego". Przekonywał, że lepiej zapobiegać niż leczyć, co pozwala zaoszczędzić pieniądze, ponieważ każda choroba generuje koszty i straty. Omawiając profilaktykę nieswoistą podkreślił także rolę dobrostanu, który zależy w dużym stopniu od samego rolnika. Dobrostan, właściwe żywienie, szczepienia, odrobaczanie, badania kontrolne, a w razie potrzeby metafilaktyka i "leczenie jako wyjątek, a nie norma" -  to w skrócie recepta według dr. Jerzego Ziętka na sukces w hodowli.

Kolejny temat: „Jakość pasz objętościowych a zdrowotność krów” przedstawiła mgr inż. Joanna Pieńkowska  z DeLaval. Zwróciła uwagę na prawidłowe zakiszanie i wybieranie kiszonek oraz związane z tym straty składników pokarmowych. Omówiła także preparaty nowej generacji do zakiszania różnych surowców.

Mgr Paweł Kwiatoń  reprezentujący Concordia Polska TUW przedstawił „Ubezpieczenie majątku gospodarstwa rolnego – sposób na zapewnienie płynności finansowej w przypadku nagłych zdarzeń    losowych”. Wykład zakończył się konkursem, mającym na celu utrwalenie zdobytej wiedzy i wybór rodzaju ubezpieczenia. Kamil Grudzień prezentując firmę Farmutil zachęcał rolników do korzystania z ich usług. Aktualną sytuacja w hodowli bydła i produkcji mleka omówiła dr Grażyna Różycka, pracownik LODR w Końskowoli.

Konferencja była udanym przedsięwzięciem, co podkreślali uczestniczący w niej rolnicy, prosząc o organizację kolejnych tego typu spotkań. Bardzo wysoko został oceniony dobór wykładowców. Mamy nadzieję, że przekazana podczas konferencji wiedza okazała się cenna, a spotkanie rolników branży mlecznej stanowiło doskonałą okazję do  wymiany poglądów.  Dużym zainteresowaniem cieszyły się konsultacje indywidualne na stoisku informacyjnym PROW 2014-2020 - porad udzielała Renata Greszta z LODR. W trakcie spotkania rolnicy mieli również możliwość zapoznania się z ofertą firm: SANO, DeLaval, Concordia Polska TUW, EKODARPOL, Farmutil, Agromarket Jaryszki, Bank BGŻ BNP Paribas S.A, AMAGRO i Wydawnictwa Rolniczego APRA.

Spotkanie producentów mleka zostało zorganizowane przez Grażynę Różycką  z PZDR w Zamościu z s. w Sitnie. Serdecznie dziękuję firmom wspierającym organizację ww. spotkania, szczególnie SANO i DeLaval, które najbardziej zaangażowały się w organizację konferencji.

G. Różycka