"Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich"
Wpisany przez Administrator   
środa, 15 marca 2017 11:07

Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. ARiMR w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" przyjmuje wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. O premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej mogą ubiegać się rolnicy, domownicy, małżonkowie rolnika, którzy m.in. podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy, a gospodarstwo w którym są ubezpieczeni ma wielkość ekonomiczną SO do 15 tys. euro.

Pomoc może być również przyznana beneficjentowi poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" objętego PROW 2014 - 2020. Ponadto nie można być wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego w ciągu 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Doradcy LODR w Końskowoli służą pomocą w wypełnianiu wszystkich wniosków o przyznanie pomocy z PROW 2014-2020, w tym o pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt bezpośrednio z doradcami rolniczymi LODR pracującymi w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego. Dane adresowe można zobaczyć na stronie internetowej LODR w zakładce Zespoły Doradztwa

Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej? POMOŻEMY! Umów się na spotkanie z doradcą LODR.