Szkolenia dla młodych rolników
Wpisany przez Administrator   
piątek, 17 marca 2017 08:39

W dniu 16 marca 2017 r. w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zakończył się pierwszy cykl szkoleń organizowanych dla młodych rolników, którzy zadeklarowali w Planie Rozwoju Gospodarstwa dla Poddziałania 6.1. „Premie dla młodych rolników” uczestnictwo w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe.

W 9 szkoleniach obejmujących tematykę: „Rachunkowość w gospodarstwie rolnym”, „Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarstwie”, „Integrowana ochrona i produkcja roślin”, „Chów trzody chlewnej”, „Chów bydła mięsnego”, „ Wymogi wzajemnej zgodności”’ „Technologia uprawy zbóż”, „Integrowana produkcja zbóż”, „Integrowana produkcja owoców” zorganizowanych w tym dniu wzięło udział 280 osób.

Osoby zainteresowane odbyciem szkoleń dla młodych rolników zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej – pod koniec marca zostanie ogłoszony nowy nabór na tego typu szkolenia.

Tamara Siecińska