XXXI Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych, która odbędzie się w dniach 30.06-02.07 2017 roku na terenach wystawowych
w Sitnie