Wojewódzka Konferencja Sadownicza w LODR
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 21 marca 2017 13:26

W dniu 17 marca 2017 r. w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli odbyła się doroczna Wojewódzka Konferencja Sadownicza z tematem wiodącym  „Innowacje technologiczne w produkcji sadowniczej”, poświęcona w tym roku nieprzypadkowo gatunkom pestkowym wiśniom i czereśniom. Oficjalnego otwarcia Konferencji dokonał dyrektor LODR Sławomir Plis.

Potrzeba, a wręcz konieczność podjęcia tej tematyki wynikała z wielu aspektów. Jednym z nich jest znacząca pozycja w produkcji owoców tych gatunków w województwie lubelskim i na tle kraju. Zbiory wiśni zapewniają  Lubelszczyźnie od lat drugą lokatę po województwie mazowieckim. Natomiast w zbiorach czereśni plasujemy się na wysokim trzecim miejscu po województwach mazowieckim i wielkopolskim z tendencją wzrostową.

Innym ważnym aspektem jest wprowadzanie szeroko rozumianych innowacji w uprawie, pielęgnacji, nawożeniu, ochronie i zbiorze owoców pestkowych. Wszystkie wymienione tematy były omawiane w trakcie trwania Konferencji przez prelegentów, ekspertów z danej dziedziny.

Wykład wiodący wygłosił znany w kraju i zagranicą naukowiec z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach dr Mirosław Sitarek. W swoim wystąpieniu omówił sytuację międzynarodową w produkcji wiśni i czereśni oraz nakreślił perspektywy produkcji tych owoców na przyszłość w Polsce. Zwrócił uwagę na właściwy dobór odmian wiśni i czereśni, a także podkładek przydatnych do uprawy w kraju i na terenie naszego województwa.

Cenne, praktyczne wskazówki dotyczące nawożenia posypowgo, dokarmiania dolistnego i fertygacji drzew pestkowych przekazał dr Andrzej Grenda z Yara Poland. Ofertę handlową środków produkcji dla sadowników przedstawiła Ewa Nowaczyńska z firmy Agricola Lublin. Integrowaną ochronę owoców z drzew pestkowych omówił główny specjalista ds. sadownictwa Zdzisław Partyka z LODR w Końskowoli ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagrożenia w sezonie 2017 r. Krzysztof Komisarczuk z firmy Amagro przedstawił temat „Innowacyjne metody stymulacji i wzrostu odporności owoców pestkowych”. O prowadzeniu właściwej higieny w sadach integrowanej produkcji mówiła Ewelina Borkowska z firmy DESIO Barbara Bill. Przedstawiciel firmy Dominik Poszywała z Warszawy zaprezentował temat Intensyfikacja uprawy czereśni w oparciu o innowacyjne produkty ArgoNatural. Wyraźnym zainteresowaniem, głównie dużych producentów cieszył się wykład prezesa Roberta Weremczuka „Najnowsze technologie zbioru wiśni kombajnem i agregatem otrząsającym z automatyczną plandeką”. Uczestnicy Konferencji mieli okazję obejrzeć taką maszynę na parkingu nieopodal CIS, gdzie odbywały się wykłady.

Frekwencja usatysfakcjonowała organizatorów, wykładowców i sponsorów, bowiem w Konferencji uczestniczyło około 100 zainteresowanych słuchaczy.