Aktualna sytuacja w Polsce w związku z ASF
Wpisany przez Administrator   

Wirus afrykańskiego pomoru świń występuje w Polsce od lutego 2014 roku, do tej pory pojawił się w trzech województwach: podlaskim, lubelskim, oraz mazowieckim. Na dzień dzisiejszy (22 marca 2017)  potwierdzonych jest 231 przypadków u dzików (ostatni marzec 2017), oraz 23 ogniska u świń (ostatnie potwierdzone ognisko 30.09.2016). Dobrą wiadomością jest fakt, że wirus nie wystąpił u świń od września 2016 roku.

Poniżej aktualny zasięg obszarów objętych restrykcjami.

Zdj.: Główny Inspektorat Weterynarii, stan na dzień 15.03.2017

Zaznaczyć należy, że wirus ASF jest nieszkodliwy dla zdrowia ludzi, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Wrażliwe na zachorowanie są świnie i dziki. Wirus afrykańskiego pomoru świń roznosi się w sposób bezpośredni poprzez chore zwierzęta, najczęściej są to zarażone dziki, lub pośrednio poprzez transport, produkty, ludzi. Jest bardzo odporny na działanie czynników środowiskowych (wysychanie, gnicie, pH, temperatura), przykładowo: w mięsie mrożonym przeżywa 1000 dni, suszonym 300 dni, wędzonym 30 dni.

ASF na terytorium Polski podlega obowiązkowi zgłaszania i zwalczania, oraz zakazowi szczepień zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. Nr 159, poz. 1658). Jedyną metodą zwalczania choroby jest postępowanie administracyjne czyli zabicie i utylizacja chorych i podejrzanych o zachorowanie świń.

Na rok 2017 (1 styczeń – 31 grudzień) obowiązuje „Program mający na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”,  obejmuje:

  • Nadzór i kontrola;
  • Badania;
  • inne (np. środki bioasekuracji, kampania informacyjna, szkolenia, ubój lub zabicie świń, odstrzał sanitarny, polowanie na dorosłe samice dzika i odstrzał selektywny dorosłych samic dzika;

Myśliwi,  pracownicy  Służb  Leśnych,  Straży  Granicznej, oraz  każda  osoba  mająca kontakt  z  martwymi  dzikami  ma  obowiązek  zgłaszania  Inspekcji  Weterynaryjnej  faktu znalezienia  zwłok  dzików na  obszarze  zagrożenia,  obszarze  objętym  ograniczeniami, lub obszarze ochronnym.

Hodowcy powinni bezwzględnie przestrzegać zasad bioasekuracji, między innymi nabywać świnie wyłącznie z wiadomych źródeł pochodzenia, nie dopuszczać do kontaktu świń i pasz ze zwierzętami wolnożyjącymi w tym dzikami, przed wjazdami i wyjazdami do gospodarstw, oraz przed wejściami wyłożyć maty które powinny być nasączone aktywnym środkiem dezynfekcyjnym. Ważne, aby właściciele zwierząt codziennie obserwowali swoje świnie, łącznie z oceną apetytu i objawów gorączki. W przypadku stwierdzenia zwiększonych zachorowań i padnięć świń należy powiadomić lekarza weterynarii.

Nieprzestrzeganie zasad bioasekuracji to nie tylko zagrożenie wprowadzenia wirusa do chlewni, ale to narażenie wszystkich producentów świń. Czy uda się opanować dalsze rozprzestrzenianie wirusa zależy głównie od świadomości o zagrożeniu producentów wieprzowiny. Należy dążyć do zlikwidowania nielegalnego handlu zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego.