Komunikat dla hodowców gęsi
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 28 marca 2017 09:09

Zgodnie z nowymi wytycznymi istnieje możliwość wypuszczania na wolne powietrze gęsi reprodukcyjne oraz rzeźne do 6 tyg. życia, w ramach aklimatyzacji pod warunkiem spełnienia zasad tymczasowej bioasekuracji. Nad całym terenem wybiegu powinno być ustawione zadaszenie, które kończy się z każdej niezwiązanej z budynkiem strony, pionową siatką do ziemi o oczkach zapobiegających przedostaniu się dzikich ptaków na teren wybiegu.

W przypadku braku możliwości zastosowania tego wariantu, wypuszczanie gęsi na wybiegi może odbywać się wyłącznie w gospodarstwach, których:

  • wybiegi położone są min. 500 metrów od zbiorników wodnych (rzeki, stawy, jeziora);
  • wybieg powinien być ogrodzony, a jego powierzchnia powinna wynosić: co najmniej 0,5 m2 na sztukę w przypadku gęsi reprodukcyjnej, maksymalnie 19 kg na 1 m2 dla młodych gęsi rzeźnych;
  • teren wybiegu należy zaopatrzyć w odpowiednią liczbę skutecznych odstraszaczy, zarówno dźwiękowych jak i wizualnych dla ptaków dziko żyjących;
  • gęsi mogą być wypuszczane w ciągu dnia w określonych godzinach, z wykluczeniem godzin wczesno-porannych i wieczornych.

W czasie przebywania gęsi na wybiegu, stada powinni pilnować wyznaczeni opiekunowie w liczbie 1 osoba na co najwyżej 1000 m2 powierzchni wybiegu.

Ponadto, dla obu rodzajów wybiegów należy zapewnić następujące wymogi:

  • teren wybiegu powinien być odkażony lub czyszczony i odkażany każdorazowo przed wypuszczeniem gęsi;
  • stosowanie ściółki na wybiegu możliwe jest jedynie po jej każdorazowym odkażeniu;
  • pojenie i karmienie gęsi na wybiegu jest całkowicie zabronione;
  • osoba odpowiedzialna za gospodarstwo zobowiązana jest do sporządzenia pisemnego planu działań i obowiązków, wymienionych powyżej, przynajmniej raz dziennie. Dokumentacja powinna zawierać: listę osób odpowiedzialnych za wdrażanie zasad bioasekuracji i ich weryfikację, godziny udostępniania gęsiom wybiegu, rejestr zużycia środków dezynfekcyjnych, informacje o awariach i naprawach wykonywanych na terenie wybiegów oraz wszelkimi stwierdzonymi na terenie wybiegu anomaliami.
Lekarze Weterynarii stale przypominają o bezwzględnej konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji, mających na celu zapobieganie szerzeniu się chorób zakaźnych.