Nowy projekt w zakresie rozszerzenia wymagań weterynaryjnych dla hodowców zwierząt gospodarskich
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 03 kwietnia 2017 08:11

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich, w celu umieszczania na rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt. już niebawem może zacząć obowiązywać, został przekazany do konsultacji publicznych 1.02.2017 r.

Obecne przepisy określają minimalne wymagania weterynaryjne w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich, natomiast w projektowanym rozporządzeniu zostały rozszerzone o wymagania mające wpływ na zabezpieczenie gospodarstwa przed wprowadzeniem choroby zakaźnej, oraz jej ewentualnym rozprzestrzenianiem się. Proponowane zmiany dotyczą między innymi:

  • Zabezpieczenie budynków inwentarskich przed zwierzętami domowymi (kot, pies),
  • Przeprowadzanie okresowej dezynfekcji i deratyzacji, a w razie potrzeby dezynsekcji (owady i gryzonie roznoszą zarazki)
  • Posiadanie maty dezynfekcyjnej lub niecki dezynfekcyjnej, z aktywnym środkiem dezynfekcyjnym
  • Prowadzenie spisu wjeżdżających i wyjeżdżających z gospodarstwa środków transportu
  • Zapewnienie że narzędzia i sprzęt wykorzystywane do obsługi zwierząt będą wykorzystywane wyłącznie w danym gospodarstwie
  • Wydzielenie miejsca do składowania zwłok padłych zwierząt
  • Przy wejściu do obiektów w których są zwierzęta gospodarskie umieścić tablice z napisem „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”

Pełna treść dostępna pod adresem:

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12294813