Warsztaty naukowe „Innowacje w nawożeniu”
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 24 kwietnia 2017 07:22

Dnia 5 kwietnia 2017r. doradcy LODR w Końskowoli uczestniczyli w warsztatach naukowych nt. „Innowacje w nawożeniu”, których organizatorem był Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu. Celem warsztatów było przedstawienie nowych rozwiązań w nawożeniu roślin, wdrożonych w ostatnim czasie lub mogących znaleźć zastosowanie w praktyce w przyszłości.

Wykładowcami na szkoleniu byli pracownicy naukowi IUNG-PIB w Puławach z Zakładu Żywienia Roślin i Nawożenia: dr Agnieszka Rutkowska, prof. dr hab. Alicja Pecio, dr Dorota Pikuła oraz dr Kazimierz Kęsik.

Podczas warsztatów wygłoszono pięć wykładów, które dotyczyły:

  • problematyki  gospodarki nawozowej w działalności Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB,
  • roli substancji humusowych oraz innowacyjnych produktów zwiększających ich zawartość w glebie,
  • biostymulatorów stosowanych w nowoczesnej uprawie roślin,
  • zastosowania metody Mehlich 3 w systemie doradztwa nawozowego,
  • nawożenia mineralnego w rolnictwie precyzyjnym.
Tematem do dyskusji podczas warsztatów były przede wszystkim kwestie dotyczące metod utrzymania dodatniego salda zawartości materii organicznej w glebach użytkowanych rolniczo. Kilkadziesiąt lat temu można było to zapewnić dzięki regularnemu nawożeniu obornikiem oraz uprawie roślin w płodozmianach. Obecnie jest to trudne z powodu utrzymującego się od kilkunastu lat trendu uprawy roślin w monokulturach, głównie zbożowych, oraz spadku produkcji nawozów naturalnych. W związku z tym mając na uwadze utrzymanie gleby w stanie żyzności poszukuje się alternatywnych do obornika produktów na bazie substancji humusowych, które przeznaczone są do zwiększania zawartości materii organicznej w glebie. W trakcie szkolenia dokonano przeglądu dostępnych na rynku, alternatywnych do obornika produktów na bazie substancji humusowych oraz przedstawiono wyniki badań IUNG-PIB nad ich skutecznością w zwiększaniu zawartości substancji organicznej w glebie.