Stopień uszkodzeń pąków kwiatowych i kwiatów w uprawach sadowniczych określony na podstawie obserwacji własnych i sadowników z województwa lubelskiego na dzień 24.04.2017 r.
Wpisany przez Administrator   
środa, 26 kwietnia 2017 06:52

Na chwilę obecną można stwierdzić, że przymrozki wiosenne występujące dotychczas na terenie województwa lubelskiego 17 i 21.04.2017 spowodowały uszkodzenia pąków, kwiatów i zawiązków owoców w większości upraw sadowniczych drzew i krzewów owocowych. Stopień uszkodzeń jest mocno zróżnicowany w zależności od stanowiska, kondycji roślin i odmiany.

 

 

Jabłonie

Wszystkie odmiany jabłoni w momencie wystąpienia przymrozków znajdowały się w fazie zielonego i różowego pąka kwiatowego. Na stanowiskach niżej położnych ucierpiały wszystkie odmiany w znacznym stopniu, natomiast na stanowiskach wyższych uszkodzenia są kilkukrotnie mniejsze. Uszkodzone są głównie słupki kwiatowe i zalążnie kwiatów.

Grusze

Wcześnie kwitnące odmiany grusz będące w momencie przymrozków w początkowej fazie kwitnienia przemarzły bardziej w porównaniu do podstawowej odmiany Konferencja będącej w fazie białego pąka.

Stopień uszkodzeń pąków kwiatowych i kwiatów odnotowany w gatunkach ziarnkowych (jabłoniach i gruszach) do chwili obecnej nie przesądza jeszcze o plonach i zbiorach owoców.

Wiśnie

W sadach wiśniowych na wiśniach odmian wczesnych będących w początkowej fazie kwitnienia w czasie przymrozków odnotowano większe uszkodzenia w porównaniu z podstawową odmianą Łutówka, która znajdowała się w tym czasie w fazie białego pąka kwiatowego.

Czereśnie

Czereśnie jako gatunek z natury wrażliwy na niskie temperatury ucierpiały w znacznym stopniu, szczególnie odmiany wczesne.

Morele

Większość odmian moreli będących w końcowej fazie kwitnienia i początkowego wzrostu zawiązków owocowych przy temperaturach minusowych jako gatunek ciepłolubny ucierpiały najbardziej spośród wszystkich gatunków sadowniczych.

Agrest

Plantacje agrestu większości odmian w czasie przymrozków były w końcowej fazie kwitnienia i zawiązywania zawiązków. Należy zatem spodziewać się znaczących uszkodzeń poprzymrozkowych.

Porzeczki czarne i czerwone

Zdecydowanie większe uszkodzenia kwiatów i paków kwiatowych obserwuje się w odmianach wczesnych. Odmiany średnio wczesne i późne znajdowały się w trakcie trwania przymrozków w fazie zamkniętych pąków kwiatowych i w tym przypadku można się spodziewać mniejszych przemarznięć.

Maliny

Na plantacjach malin zarówno odmian owocujących na pędach dwuletnich jak i jednorocznych odnotowano uszkodzenia mrozowe. Wizualnie najczęściej stwierdza się uszkodzenia w postaci nekroz na blaszce liściowej, choć w większym nasileniu na malinie jesiennej. W malinach jesiennych na przekroju młodych pędów widoczne są brązowe przebarwienia tkanek. Intensywność uszkodzeń uzależniona jest od lokalizacji plantacji oraz ich stanu odżywienia i kondycji przed wystąpieniem przymrozków. Możliwa jest regeneracja powstałych uszkodzeń mrozowych, ale jest to uzależnione od stopnia uszkodzenia tkanek i dalszego przebiegu pogody. Przy dużych uszkodzeniach można skosić pędy i poczekać na wytworzenie nowych, co będzie wiązało się z opóźnieniem zbiorów.

Maliny owocujące na dwuletnich pędach jeszcze nie kwitną, ale na niektórych stanowiskach o wystawie południowej wczesne odmiany, takie jak: Laszka, Radziejowa miały wykształcone pierwsze pąki kwiatowe, które zostały uszkodzone. Zauważa się również podmarznięcie pędów bocznych. Na większości plantacji na daną chwile trudno ocenić straty w plonie. W większości przypadków ucierpiały rośliny, a nie bezpośrednio kwiaty.

Wielkość strat z powodu przymrozków będzie widoczna w późniejszym czasie, w okresie kwitnienia i zawiązywania owoców w malinach letnich oraz w okresie dalszego wzrostu i rozwoju malin jesiennych, co będzie uzależnione od dalszego przebiegu pogody i stopnia regeneracji roślin.

Truskawki

Uszkodzenia są widoczne również na plantacji truskawek. Przede wszystkim ucierpiały odmiany wczesne, takie jak; Honeoye, Alba, Flair, Clery, Rumba. Zarówno w uprawach przyspieszanych uprawianych w gruncie i przykrywanych agrowłóknina lub folią perforowaną jak i w uprawach nie przykrywanych obserwuje się uszkodzenia kwiatów i pąków kwiatowych.

Reasumując o pełnych rozmiarach uszkodzeń poprzymrozkowych w uprawach sadowniczych będzie można wypowiadać się nie wcześniej jak w pierwszej połowie maja po okresie kwitnienia i zawiązania zawiązków owocowych.

W celu złagodzenia negatywnych skutków przymrozków i wzmocnienia procesu regeneracji w uprawach sadowniczych wskazane jest stosowanie stymulatorów wzrostu oraz wieloskładnikowych nawozów dolistnych najlepiej z zawartością fitohormonów, aminokwasów i witamin. Celowym jest również usunięcie przemarzniętych organów zielnych roślin.

Zdzisław Partyka

Alicja Pawlak-Zdziechowska