Spotkanie z rolnikami powiatu bialskiego - 27 lipca 2017 roku w Grabanowie

W dniu 27 lipca 2017 r. w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w Białej Podlaskiej z siedzibą w Grabanowie odbyło się spotkanie zorganizowane przez starostwo bialskie. Obecni na spotkaniu byli między innymi: przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ewa Lech, wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, Wojewódzki Lekarz Weterynarii Paweł Piotrowski, dyrektor Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Sławomir Plis oraz przedstawiciele innych instytucji rolniczych, samorządów, związków zawodowych rolników. Najliczniejszą grupą, jednocześnie najbardziej zainteresowaną byli rolnicy z terenów powiatu bialskiego i powiatów ościennych, których gospodarstwa znajdują się na terenie występowania ASF.

Spotkanie miało na celu omówieniu aktualnej, zarazem ciężkiej sytuacji związanej z wystąpieniem i dalszym rozwojem choroby afrykańskiego pomoru świń (ASF). Przedstawiono sposoby walki z wirusem oraz mechanizmy pomocowe dostępne obecnie dla gospodarstw rolnych położonych na terenach występowania choroby. Przypomniano o ważnych terminach dotyczących rolników z tych terenów w tym o najbliższym:

Posiadacze utrzymujący świnie, którzy nie będą mogli dostosować gospodarstw do  wymagań bioaskeuracji do dnia 14 sierpnia 2017 r., powinni złożyć do powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa oświadczenie, że gospodarstwo nie spełni wymagań określonych w Programie bioasekuracji.”

Na dzień dzisiejszy tj. 27.07.2017 potwierdzone są już 64 ogniska ASF w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną, oraz 426 przypadków u dzików.

Doradcy z Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego mają świadomość jak poważna jest sytuacja rolników, oraz jak duże jest zagrożenie przemieszczenia wirusa na dalsze tereny województwa. Dlatego podejmują wszelkich starań aby wiedza na temat zasad bioasekuracji dotarła do jak największej liczby osób, a przede wszystkim hodowców świń. Nasi doradcy w razie potrzeby udzielą potrzebnej pomocy każdej zainteresowanej osobie.