Pomoc dla gospodarstw

Pomoc dla gospodarstw utrzymujących do 50 świń

z tytułu zaprzestania produkcji

 

Komisja Europejska przygotowała rozporządzenie dotyczące pomocy dla Polskich producentów świń, skierowana do gospodarstw utrzymujących do 50 świń z tytułu zaprzestania produkcji w związku z niespełnianiem wymagań rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń zmienionego rozporządzeniem
z dnia 5 lipca 2017 r.

 

Do programu będą się kwalifikować producenci którzy dostali nakaz zaprzestania produkcji świń, oraz którzy: 

  • w dniu wydania decyzji o nakazie zaprzestania produkcji świń posiadali gospodarstwo na obszarze wymienionym w decyzji Komisji 2014/709/UE zmienionej decyzją 2017/1481/UE (w województwie lubelskim są to:  gminy Stary Brus i Urszulin w powiecie włodawskim; gminy Borki, Czemierniki, Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski z miastem Radzyń Podlaski, Ulan-Majorat i Wohyń w powiecie radzyńskim; gminy Rossosz, Wisznice, Sosnówka i Łomazy w powiecie bialskim; gmina Adamów, Krzywda, Serokomla, Stanin, Trzebieszów, Wojcieszków i gmina wiejska Łuków w powiecie łukowskim; gminy Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Parczew, Siemień i Sosnowica w powiecie parczewskim; gminy Dorohusk, Kamień, Chełm, Ruda – Huta, Sawin i Wierzbica w powiecie chełmskim; powiat miejski Chełm; gminy Firlej, Kock, Niedźwiada, Ostrówek, Ostrów Lubelski i Uścimów w powiecie lubartowskim);
  • w okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. posiadali średnio nie więcej niż 50 świń i w dniu kontroli, która doprowadziła do wydania decyzji nakazującej zaprzestanie produkcji wieprzowiny, posiadali co najmniej jedną świnię;
  • świnie opuściły gospodarstwo w czasie wyznaczonym przez odpowiednie władze, nie później niż 120 dni od wydania decyzji o nakazie zaprzestania produkcji świń;
  • złożyli wnioski w czasie wyznaczonym przez Polskę;
  • nie otrzymali do tych samych strat lub tych samych świń pomocy państwa, środków z ubezpieczenia lub pomocy ze środków weterynaryjnych.

Proponowane stawki pomocy:

- za prosię do 20 kg 33 EUR (około 141 PLN)

- pozostałe świnie 52 EUR (około 222 PLN)

Do połowy września 2017 roku planowana jest publikacja rozporządzenia Komisji Europejskiej. Trwają prace nad przepisami krajowymi i wdrożeniem rozporządzenia w Polsce.