Informacja dla beneficjentów PROW, którzy w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych nie mogą wywiązać się ze zobowiązań
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 04 września 2017 12:50

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina beneficjentom, którzy złożyli wnioski  o wsparcie w ramach PROW 2007 - 2013 lub 2014 - 2020, że jeżeli w wyniku strat spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami o charakterze siły wyższej, nie są w stanie zrealizować choćby jednego ze zobowiązań zawartych w umowie czy decyzji o przyznaniu pomocy, muszą o tym poinformować ARiMR.

Zgłoszenia zdarzeń, przez które nie można wypełnić zobowiązań zawartych w umowie pozwoli na całkowite lub częściowe zwolnienie z wykonania zaciągniętego zobowiązania, bądź na zmianę terminu jego wykonania.

Rolnicy, którzy zdecydują się na dokonanie zgłoszenia mogą to zrobić w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji. Ponadto wniosek można również złożyć w Biurze Powiatowym ARiMR. Do zgłoszenia potrzebny jest pisemny wniosek zawierający opis sprawy wraz z uzasadnieniem oraz niezbędnymi dokumentami, jeżeli Beneficjent jest już w ich posiadaniu.

Takim niezbędnym dokumentem może być protokół z oszacowania powstałych szkód, sporządzony przez komisję powołaną w tym celu przez właściwego wojewodę. Jednocześnie ARiMR w informacji prosi, aby nie zwlekać ze złożeniem wniosku.

W przypadku pomocy „Modernizacja gospodarstw rolnych” ARIMR podaje następujące terminy”:

  • Beneficjenci PROW 2007-2013 - 10 dni roboczych od dnia, w którym powstała możliwość złożenia takiego wniosku;
  • Beneficjenci PROW 2014-2020 - 15 dni roboczych od dnia, w którym powstała możliwość złożenia takiego wniosku.

 

Przykładowy formularz wniosku o zwolnienie z zobowiązań lub zmianę terminu ich wykonania z powodu zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności - pobierz

Opracowano na podstawie Informacji umieszczonej na stronie ARiMR.