Narodowy Dzień Mlecznej Fermy
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 07 września 2017 08:48

W dniu 5 września 2017 roku w Andrzejowie, jednym z gospodarstw AGROMARINY Kulczyn odbyło się szkolenie dla producentów mleka pod nazwą: Narodowy Dzień Mlecznej Fermy. Celem tego projektu była prezentacja najnowszych technologii stosowanych w uprawie roślin pastewnych i chowie bydła mlecznego. Impreza zorganizowana przez firmę InConventus, pod patronatem Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. Zygmunta Litwińczuka dr h.c. multi,  składała się z części teoretycznej i praktycznej.

Podczas tej pierwszej Michał Kochański udowadniał, że ADOB jest partnerem dla producentów mleka, dr Beata Skiba z Trouw Nutrition przedstawiła wykład „Life start – wydajność szyta na miarę odchowu”. Do automatyzacji żywienia paszami treściwymi zachęcała dr Renata Kubiak-Włodarczyk z DeLaval Polska, a lek wet Urszula Glinka z Zoetis przedstawiła „Sposoby ograniczania antybiotykoterapii u bydła mlecznego”. Największym zainteresowaniem cieszył się wykład dr Zbigniewa Lacha, który omówił żywienie bydła mlecznego, ze szczególnym uwzględnieniem struktury fizycznej dawki. Po południu rolnicy mieli możliwość praktycznego porównania mieszanin pasz objętościowych  z różnych wozów paszowych. Pokaz miał na celu zwrócenie uwagi hodowcom, co brać pod uwagę wybierając wóz paszowy. Wielokrotnie podkreślano, że wóz paszowy może być „niebezpieczny” jeżeli nie sprawdzamy uzyskanej struktury TMR. Do tego celu służą sita paszowe – prezentowane podczas pokazu. Uczestnicy wydarzenia zwiedzili także budynki inwentarskie gospodarstwa oraz obejrzeli udój krów w hali karuzelowej. Rolnicy mieli także możliwość kontaktu i pobrania materiałów informacyjnych od firm i instytucji, które przygotowały stoiska na trenie gospodarstwa. Dodatkowym punktem programu była konferencja prasowa, zorganizowana po wykładach.

Wielu rolników uczestniczyło w szkoleniu dzięki wspólnej organizacji wyjazdu ze spółdzielniami mleczarskimi i doradcami LODR. PZDR w Zamościu z s. w Sitnie wspólnie z Oddziałem Zamiejscowym LIR zorganizował seminarium wyjazdowe dla doradców i rolników z powiatów biłgorajskiego, hrubieszowskiego, zamojskiego i tomaszowskiego. Lubelska Izba Rolnicza pokryła koszty dojazdu uczestników seminarium. Uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili udział w Pierwszym Narodowym Dniu Mlecznej Fermy, jedną z nagród – Starter dla cieląt, wylosowała Aneta Lala. Nie dopisała jedynie pogoda, co ograniczyło zwiedzanie poletek z odmianami kukurydzy.

G. Różycka