Dożynki w Gminie Gościeradów
Wpisany przez Administrator   
piątek, 08 września 2017 09:18

W dniu 20-08-2017 r. w sołectwie Aleksandrów, gmina Gościeradów, powiat kraśnicki odbyły się Dożynki Gminne. Starostami Dożynek byli Dorota Kołodziej i Janusz Wąsik. Tegoroczne dożynki zostały połączone z Jubileuszem 50-lecia działalności OSP Aleksandrów. Gminne Dożynki i obchody 50-lecia swoją obecnością zaszczycili zaproszeni goście, wśród których byli między innymi: Poseł na Sejm RP, Wiceminister Sportu i Turystyki Jarosław Stawiarski, w imieniu Wojewody Lubelskiego Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Krzysztof Dziewulski, Komendant Powiatowy Policji w Kraśniku nadkom. Marek Tchórz, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej  w Kraśniku st. bryg. mgr inż. Artur Bis, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej Andrzej Wąsik, Wójt Gminy Dzierzkowice Marcin Gąsiorowski, radni powiatowi i gminni.

W trakcie uroczystości jednostce OSP w Aleksandrowie wręczony został sztandar, a zasłużeni strażacy zostali uhonorowani odznaczeniami. Sołtys Aleksandrowa, będący jednocześnie Prezesem OSP w Aleksandrowie Jan Adamczyk został uhonorowany Medalem Starosty. Pozostali strażacy otrzymali odznaczenia w następujących kategoriach: Złoty Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa wręczono druhowi Jerzemu Wójcickiemu. Srebrny Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa wręczono druhom: Arkadiuszowi Adamczykowi, Stefanowi Bijakowi, Januszowi Kołodziejowi i Zbigniewowi Porębskiemu.

Brązowy Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa otrzymali: Krzysztof Kołodziej, Marek Kołodziej, Kamil Kopeć, Bogdan Mikita, Przemysław Murgała, Sebastian Tomala, Rafał Tuderek.

Zgodnie z tradycją dożynkową wybierany jest najładniejszy wieniec dożynkowy.
Do konkursu na wieniec dożynkowy zgłoszonych zostało osiem wieńców, przez: Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet w Gościeradowie, Klub Seniora z Gościeradowa, Zespół Ludowy z Księżomierzy, Sołectwo Księżomierz Kościelna, Sołectwo Aleksandrów, Sołectwo Szczecyn,Senior Wigor”z Salomina, Koło Gospodyń Wiejskich w Suchodołach. W konkursie na wieniec dożynkowy, w kategorii na wieniec nowoczesny I miejsce zajął wieniec Sołectwa Księżomierz Kościelna, w kategorii na wieniec tradycyjny I miejsce przyznane zostało Kołu Gospodyń Wiejskich w Suchodołach. Pozostali, którzy wzięli udział w konkursie zajęli ex aequo II miejsce. Oprócz przyznania nagród za wieńce dożynkowe, nagrody zostały wręczone także laureatom gminnego konkursu na „Na najładniejszy ogród przydomowy i najbardziej zadbane gospodarstwo domowe”, spośród, których w kategorii: na najładniejszy ogródek:

1. Miejsce zajęła Marianna Mazurek, 2. Miejsce ex aequo: Anika Jocek i Jadwiga Stola,
3. Miejsce: Bożena Malinowska

W kategorii na najbardziej zadbane gospodarstwo rolne: 1. Miejsce ex aequo zajęli: Anna Lenard i Robert Mordzinski.

W konkursie fotograficznym pod tytułem „Tak się zmienia moja gmina” nagrodę otrzymał Mateusz Morszczyzna.

Podczas dożynek swoje stoisko promocyjne przygotowali pracownicy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Kraśniku, które cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród rolników. Pracownicy PZDR udzielali zainteresowanym rolnikom informacji i porad.

Na scenie zaprezentowały się grupy wieńcowe, swoje umiejętności prezentował zespół taneczny „Folwark”, zespół „Ich Dwóch”, Kapela Ludowa z Gościeradowa, Orkiestra Dęta GOK Gościeradów, zespół „Fantazja”, zespół Young and Full of Energy, gwiazdą wieczoru był Faster.


Na podstawie materiałów z Urzędu Gminy
Opracował Roman Dec