Dzień Kukurydzy w Osinach
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 12 września 2017 07:18

Dnia 8 września 2017 r. w RZD Kępa (gospodarstwo Osiny) Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB w Puławach wspólnie z Polskim Związkiem Producentów Kukurydzy po raz kolejny zorganizował Dzień Kukurydzy. Zebranych powitał prof. dr hab. Wiesław Oleszek - dyrektor IUNG-PIB w Puławach oraz Prof. dr hab. Tadeusz Michalski – prezes PZPK. Profesor Michalski przedstawił wykład pt. „Dobra kiszonka z kukurydzy podstawą żywienia bydła”, podczas którego omówił najważniejsze aspekty związane z przygotowaniem wysokiej jakości kiszonki z całych roślin kukurydzy.

Uczestnicy szkolenia zostali również poinformowani o nowej koncepcji zbioru kukurydzy na kiszonkę tzw. „Shredlage” opracowanej przez firmę Claas. Ta technologia zakłada cięcie roślin podczas zbioru na dłuższe fragmenty (22 – 30 mm) w porównaniu z tradycyjną kiszonką (10 – 18 mm). Nazwa omawianej technologii zbioru pochodzi od określenia walców zgniatających montowanych w sieczkarni, które stanowią układ dwóch wałków o różnej liczbie zębów. Obracają się one z różną prędkością względem siebie tak aby całkowicie rozdrobnić kolby i rozetrzeć ziarna, umożliwiając ich zupełne rozgniatanie. Dodatkowo struktura łodyg zostaje rozbita także w kierunku wzdłużnym, a specjalna struktura walców zdziera korę. Intensywne rozgniatanie materiału ma na celu wielokrotne zwiększenie powierzchni sieczki, co ma wpływać na lepszą fermentację bakteryjną w trakcie zakiszania, a przede wszystkim podczas trawienia w żwaczu krowy. Autorem kolejnego wykładu był dr hab. Jerzy Kozyra (IUNG - PIB), który omówił stan realizacji projektu LCAgri. Celem omawianego projektu jest opracowanie zaleceń dla rolnictwa w Polsce mających poprawić wydajność wykorzystywania zasobów poprzez wdrożenie tzw. niskoemisyjnych praktyk rolniczych, które pozwolą „stawić czoła” negatywnym skutkom zmian klimatu (zmiany warunków termicznych, ilości opadów atmosferycznych, częstotliwości występowania zjawisk ekstremalnych, jak susze czy powodzie). Jak zaznaczył doktor Kozyra, chodzi tutaj głównie o możliwości wdrożenia metod zrównoważonego stosowania nawozów mineralnych w połączeniu z modyfikacją innych elementów technologii produkcji. Istotnym elementem projektu jest stosowanie w 8 gospodarstwach doświadczalnych IUNG-PIB, zlokalizowanych w różnych regionach Polski, nowych praktyk rolniczych, takich jak: siew bezpośredni, siew pasowy, stosowanie programów wspierania decyzji w zakresie nawożenia czy precyzyjne nawożenie na podstawie oceny potrzeb nawozowych roślin w ciągu sezonu wegetacyjnego. Na zakończenie szkolenia, w nawiązaniu do technik uprawy roli dla rolnictwa niskoemisyjnego, głos zabrał Łukasz Lewandowski - dyrektor handlowy firmy Agro – Land. Podczas wykładu omówił on technologię uprawy pasowej gleby „strip-till” z wykorzystaniem agregatu Mzuri Pro-Till na przykładzie kukurydzy. Następnie uczestnicy szkolenia zostali zaproszeni do zwiedzania pola doświadczalnego, na którym zaprezentowano ponad 100 odmian kukurydzy. Warunki panujące na polach (obfite opady deszczu w poprzednich dniach) uniemożliwiły przeprowadzenie zaplanowanego na ten dzień pokazu siewu pasowego, zbioru kukurydzy oraz zakiszania ziarna w rękawach foliowych. Uczestnicy mieli możliwość obejrzenia wystawionego sprzętu oraz porozmawiania z przedstawicielami firm obecnych na szkoleniu.


Tekst: Edyta Baca
Zdjęcia: Agnieszka Elbert