Certyfikowanie produktów tradycyjnych elementem konkurencyjności regionu
W dniu 8 września 2017 roku w Lublinie w hotelu „Fokus” odbyła się konferencja pt. „Certyfikowanie produktów tradycyjnych elementem konkurencyjności regionu”. Konferencja została zorganizowana przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej w partnerstwie z Cechem Rzemiosł Spożywczych w Lublinie, Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania oraz Lokalną Grupą Działania Królewskie Ponidzie.
Konferencja ta została zrealizowana w ramach projektu: „Zrównoważony rozwój regionu w oparciu o certyfikowane produkty tradycyjne” w ramach środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Otwarcie konferencji poprowadziła Prezes Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej Pani Wioletta Wilkos. Wykładowcami na konferencji omawiającymi zagadnienia związane z produktem tradycyjnym, ekologicznym, systemem certyfikacji produktów oraz kontrolą, byli: Tomasz Solis; Wiceprezes Lubelskiego Stowarzyszenia Miłośników Cydru, Wiceprezes Związku Sadowników Polskich, Elżbieta Wójcik – Prezes Oddziału Lubelskiego Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, kierowniczka działu Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska z LODR w Końskowoli Pani Bożena Reniuszek oraz dr Agnieszka Jarosińska – Specjalista w Wydziale Kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie. Trzy ostatnie tematy były poświęcone wymianie doświadczeń z województw takich jak: Lubuskie, Świętokrzyskie, Podkarpackie, które miały okazję przedstawić swoje produkt tradycyjne. Celem konferencji było uświadomienie uczestnikom znaczenia certyfikacji żywności jako narzędzia poprawy konkurencyjności na obszarach wiejskich oraz upowszechnienie aktualnej wiedzy na temat certyfikacji polskich produktów i artykułów spożywczych i wymianie doświadczeń oraz wzrost umiejętności praktycznych w zakresie stosowania systemu certyfikacji w czterech województwach tj. lubelskie, lubuskie, podkarpackie oraz świętokrzyskie. Po konferencji odbyła się degustacja produktów.