„Gospodarstwa Opiekuńcze – rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich”
Wpisany przez Administrator   
piątek, 06 października 2017 13:39

W dniu 4 października 2017 r. w Hotelu Fokus w Lublinie odbyło się Seminarium Wojewódzkie zorganizowane przez Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli wspólnie z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie, pn. „Gospodarstwa Opiekuńcze – rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich”. W imieniu organizatorów, Dyrektor LODR w Końskowoli Pan Sławomir Plis powitał przybyłych gości.

Wśród zaproszonych na seminarium gości znaleźli się przedstawiciele administracji państwowej, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i instytucji z terenu województwa lubelskiego, którzy są podmiotami istotnymi dla tworzenia i rozwijania gospodarstw opiekuńczych.

W seminarium uczestniczyli Pan Mariusz Kidaj Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie,  Pan Piotr Służewiec Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, Pani Janina Skubik Prezes Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Leśny Krąg”, przedstawiciele Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Lublinie oraz liczne grono wójtów z terenu województwa lubelskiego, reprezentujących władze samorządowe na szczeblu gminnym.

Wykłady poprowadzili pracownicy CDR w Brwinowie Oddział w Krakowie - Pani Józefina Król  i Konrad Stępnik.  Prelegenci przybliżyli uczestnikom seminarium, temat idei rolnictwa społecznego i dobrych praktyk w zakresie gospodarstw opiekuńczych, a także przedstawili koncepcję gospodarstw opiekuńczych w Polsce oraz wskazali na możliwości ich finansowania. Gospodarstwa opiekuńcze to forma gospodarowania polegająca na łączeniu działalności rolniczej z opieką nad osobami potrzebującymi wsparcia często osobami starszymi czy niepełnosprawnymi intelektualnie lub ruchowo. Najważniejszą cechą charakterystyczną gospodarstw opiekuńczych jest wykorzystywanie potencjału gospodarstwa rolnego do prowadzenia działań o charakterze terapeutycznym. Związane jest to z faktem, iż przebywanie na wsi oraz wykonywanie zajęć charakterystycznych dla pracy rolnika mogą pomagać ludziom starszym w utrzymywaniu sprawności lub poprawie stanu zdrowia. Gospodarstwa opiekuńcze mogą zaoferować nową formę rehabilitacji i integracji poprzez udział w wykonywaniu prostych czynności: przy opiece nad zwierzętami, uprawie ogródka, wspólnego wykonywania prac ręcznych czy rozwijania kontaktów z osobami takimi jak one.

Obecnie prowadzone są prace nad budową sieci na rzecz tworzenia gospodarstw opiekuńczych w Polsce, związane z realizacją projektu „Gospodarstwo otwarte na ludzi”, które jest elementem Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, koordynowanego przez Departament Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Koncepcja rozwoju gospodarstw opiekuńczych zakłada ścisłą współpracę pomiędzy rolnikami, doradcami rolniczymi, organizacjami pozarządowymi, administracją państwową oraz jednostkami samorządu terytorialnego i wynika z przepisów normujących działalność opiekuńczą w naszym kraju. Dlatego tak ważne jest dotarcie z wypracowaną koncepcją rozwoju gospodarstw opiekuńczych do podmiotów ważnych w procesie jej wdrażania, a jednocześnie pozyskanie wiedzy o działaniach podejmowanych przez samorządy i administrację rządową w tym zakresie. Tylko dzięki współpracy możliwe będzie dopracowanie i rozbudowanie koncepcji funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych.

Seminarium wojewódzkie było okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń na temat nowej koncepcji tworzenia gospodarstw opiekuńczych, będących istotną częścią budowy sieci usług społecznych w kraju.

Dorota Kapłon