„Grupa producencka potencjałem na grupę operacyjną”
Wpisany przez Administrator   

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli w ramach realizacji Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR organizuje 3 konferencje „Grupa producencka potencjałem na grupę operacyjną”.

Celem realizacji operacji jest promowanie profesjonalnej współpracy i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji poprzez tworzenie się grup operacyjnych na bazie funkcjonujących grup producenckich, tworzenie wspólnych struktur handlowych czy powiązań organizacyjnych lub innych form współpracy, promocja wspólnego wdrażania innowacyjnych rozwiązań poprzez tworzenie się grup operacyjnych realizujących projekty w ramach działania „Współpraca” bądź partnerstw na rzecz innowacji. Realizacja operacji ułatwi nawiązanie kontaktów, pokaże zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w praktyce, wskaże możliwe kierunki rozwoju gospodarstw, będzie okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń.

Więcej…
 
Gdzie szukać brokerów innowacji? - Lista brokerów działających w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR)

W dniu 5 stycznia br. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Współpraca” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Działanie dotyczy wspierania powstawania i działalności grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI), w rozumieniu art. 56 i 57 Rozporządzenia EFRROW, które będą realizować projekty polegające na opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań innowacyjnych do praktyki.

Więcej…
 
EIP-AGRI poszukuje ekspertów do 2 nowych Grup Fokusowych

Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa EIP-AGRI poszukuje ekspertów do 2 nowych Grup Fokusowych:

  • New forest practices and tools for adaptation and mitigation of climate change
  • Grazing for Carbon

Osoby posiadające wiedzę oraz doświadczenie w powyższych zakresach mogą składać aplikacje do dnia 23 marca br. Członkami Grup Fokusowych mogą być: rolnicy, leśnicy, doradcy rolni, naukowcy i przedstawiciele agrobiznesu.

Więcej…
 

Ogłoszenie o konkursie nr 1/2017 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2017 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2016–2017

 

Na podstawie:

  1. art. 57a pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349, z późn. zm.) oraz
  2. § 18 ust. 2–4 i § 23 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 148)
Więcej…
 
Szkolenia dotyczące promocji i upowszechniania informacji na temat sieci na rzecz innowacji w rolnictwie oraz organizacji i współpracy grup operacyjnych.

Lubelska Izba Rolnicza w konsorcjum z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli w dniach od 01.02.2017 r. do 30.06.2017 r. realizuje operację „Organizacja spotkań informacyjno – szkoleniowych dotyczących promocji i podniesieniu wiedzy w zakresie sieci na rzecz innowacji w rolnictwie”. Operacja współfinansowana jest ze Środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 1/2017 z dnia 01.02.2017 r.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 7