Certyfikowanie produktów tradycyjnych elementem konkurencyjności regionu
W dniu 8 września 2017 roku w Lublinie w hotelu „Fokus” odbyła się konferencja pt. „Certyfikowanie produktów tradycyjnych elementem konkurencyjności regionu”. Konferencja została zorganizowana przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej w partnerstwie z Cechem Rzemiosł Spożywczych w Lublinie, Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania oraz Lokalną Grupą Działania Królewskie Ponidzie. Konferencja ta została zrealizowana w ramach projektu: „Zrównoważony rozwój regionu w oparciu o certyfikowane produkty tradycyjne” w ramach środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Więcej…
 
Informacja o naborze na 2-dniowe seminarium „Innowacyjne technologie w uprawie roślin sadowniczych”

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, organizuje w dn. 18-19.10.2017r. 2-dniowe seminarium połączone z wyjazdem studyjnym w ramach realizacji operacji „Innowacyjne technologie w uprawie roślin sadowniczych”. Miejsce szkolenia i zakwaterowania: Hotel Regionalny Pełczyn 186a, 21-044 Trawniki

Przedsięwzięcie wpisuje się w zadanie Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). Celem realizacji operacji jest zapoznanie uczestników seminarium z funkcjonowaniem sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, zagadnieniem innowacji w rolnictwie, możliwościami praktycznego zastosowania przedstawianych rozwiązań, nawiązanie kontaktów i współpracy pomiędzy potencjalnymi uczestnikami przyszłych grup operacyjnych oraz przedstawienie dobrych praktyk w zakresie wdrażania innowacji w gospodarstwach zajmujących się produkcją sadowniczą.

Więcej…
 
Innowacyjny rynek rolny Dograne.pl

Informujemy o możliwości korzystania przez rolników i ich partnerów rynkowych z efektywnego narzędzia internetowego, stworzonego przez polski startup partnerujący sieci SIR na rzecz innowacji w rolnictwie, który udostępnia współczesną giełdę rolną Dograne.

Jest to w pełni zautomatyzowany rynek internetowy wspomagający zarówno efektywne znalezienie nowego kontrahenta na produkty rolne, jak i bieżącą współpracę w ramach stałych kontaktów handlowych w branży.

Więcej…
 
„Sieć EIP-AGRI (2015)"

Tłumaczenie broszury EIP-AGRI Brochure EIP-AGRI Network, która została opracowana oraz wydana przez Punkt Kontaktowy EIP-AGRI. Tłumaczenie broszury zostało współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, tłumaczenie broszury wykonane na zlecenie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Broszura w języku angielskim: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-brochure-eip-agri-network-2015

Więcej…
 
EIP-AGRI poszukuje ekspertów do nowych Grup Fokusowych

Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa EIP-AGRI poszukuje ekspertów do 3 nowych Grup Fokusowych:

• Moving from source to sink in arable farming

• Circular Horticulture

• Enhancing production and use of renewable energy on the farm

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 9