"Szkolenia dla liderów działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich"
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 29 maja 2014 09:59
 
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 20 maja 2014 r. zakończył realizację szkoleń powiatowych pt.: „Szkolenia dla liderów działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich” wspierających proces wdrażania PROW, zlokalizowanych na terenie całego województwa lubelskiego. Spotkania adresowane były do liderów obszarów wiejskich, rolników i samorządowców.
Więcej…
 
Kurs agroturystyczny „Rozpoczynam własną działalność agroturystyczną” – II edycja
Wpisany przez Administrator   
środa, 29 lutego 2012 08:04

W dniach 1 – 4 lutego 2012 w Gospodarstwie Agroturystycznym „Dworek Różany” w Stoku odbywał się kurs „Rozpoczynam własną działalność agroturystyczną”. Realizacja kursu nastąpiła w wyniku wygranego przez LODR przetargu  na jego realizację. Uczestnikami kursu byli uczniowie z Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni (woj. podkarpackie). Zespół Szkół w Weryni realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 projekt „Młodzi Pewni Wykwalifikowani”. Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej…
 
„Pomyśl o sobie – integracja drogą do rozwoju”
Wpisany przez Administrator   
środa, 18 maja 2011 11:30

 

„Pomyśl o sobie – integracja drogą do rozwoju”

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji Społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Lubelski ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli od 04.04.2011 r. realizuje projekt pt. „Pomyśl o sobie – integracja drogą do rozwoju” adresowany do pełnoletnich  mieszkańców gminy Końskowola, posiadających statut osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo.

Więcej…
 
Kurs agroturystyczny w Ośrodku Szkoleniowo-Wystawienniczym w Grabanowie

W dniach 5 – 9 kwietnia 2011 w OSW w Grabanowie odbywał się kurs „Rozpoczynam własną działalność agroturystyczną”. Realizacja kursu nastąpiła w wyniku wygranego przez LODR przetargu  na jego realizację. Uczestnicy kursu to30 osobowa grupa uczniów z Zespołu Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Weryni (woj. podkarpackie).

Więcej…
 
Konkurs „Dobre praktyki w pozyskiwaniu środków na działalność pozarolniczą”

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli w ramach projektu edukacyjnego przeprowadził w dniach 1 kwietnia – 31 maja 2010 roku konkurs nt „Dobre praktyki w pozyskiwaniu środków na działalność pozarolniczą” podzielony na kategorie w ramach, których oceniane były inwestycje na ziemi chełmskiej, zamojskiej, bialskiej oraz lubelskiej. Projekt współfinansowany był  ze środków UE w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Instytucją zarządzającą Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 było Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Więcej…
 
„Wspólne działanie drogą integracji i rozwoju lokalnych społeczności”
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli realizuje projekt  „Wspólne działanie drogą integracji i rozwoju lokalnych społeczności” współfinansowanego ze środków Program Operacyjny Kapitał Ludzki  w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. W projekcie udział biorą mieszkanki gminy Końskowola, zainteresowane tematyką pozyskania alternatywnych źródeł dochodu oraz nabyciem nowych umiejętności.
Więcej…